Wat gaat de ERM doen in 2012

Na het succesvolle startcongres in november 2011 is ERM begonnen met een flink aantal nieuwe activiteiten. Doel daarvan is het opzetten van een samenhangend stelsel van kwaliteitsdocumenten, voor én met de sector. Wat kunt u in 2012 zoal verwachten? We starten in 2012 met:

  • het opstellen van een leidraad voor opdrachtgevers van restauraties, specifiek woningcorporaties. De corporaties zijn eigenaar van ruim 15.000 monumenten. Zij staan dagelijks voor de vraag: Waar op letten bij het plannen van onderhoud en restauraties, het aanvragen en beoordelen van een offerte?
  • opstellen van een richtlijn voor toezicht en handhaving door gemeenten (en omgevingsdiensten). Waar op letten bij het plannen van toezicht, het bezoek aan de bouwplaats en wanneer en hoe handhavend optreden? In samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) gaat ERM een richtlijn uitwerken.
  • de huidige Erkenningsregeling Restauratie Steenhouwers (ERS) is aan een up date toe. In samenwerking met de restauratiesteenhouwers (VRS), opdrachtgevers en anderen wordt gewerkt aan een herziening van de ERS.
  • ook wordt gewerkt aan een gedeeltelijke herziening van de beoordelingsrichtlijn voor hoofdaannemers, de Erkenningsregeling Restauratie Bouwbedrijf (ERB). De begeleidingscommissie van hoofdaannemers (Vakgroep Restauratie), opdrachtgevers en anderen is inmiddels voortvarend van start gegaan.
  • verder uitbouwen van de ERM als platform voor kwaliteit in de monumentensector. We naar verdere verbreding van de deelname door gespecialiseerde branches, overheden en opdrachtgevers.
  • introductie van het logo ‘Restauratiekwaliteit’ voor erkende bedrijven. Bedrijven die een certificaat hebben behaald op basis van een door ERM beheerde richtlijn mogen het logo ‘Restauratiekwaliteit’ voeren.

Op deze en andere nieuwe ontwikkelingen en projecten komen we op de website zeker nog terug in 2012!

 

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80