Webinar ‘Bijltjesdag’ - 11 juni 2021

Het volgende Platform Groen Erfgoed getiteld ‘Bijltjesdag’ vindt plaats als webinar op vrijdagochtend 11 juni van 10.30 tot 12.00 uur. Het vervangen van bomen in groen erfgoed is een thema dat steeds meer urgentie heeft.

Klimaatverandering
Veel eigenaren en beheerders zien zich genoodzaakt kritisch naar hun bomen te kijken omdat ze er zichtbaar slecht bij staan of onverhoeds tegen de vlakte gaan. Klimaatverandering en droogte worden vaak als oorzaak genoemd, maar is dit wel het hele verhaal? En welke soorten kies je als kap en herplant onvermijdelijk zijn? De sprekers op dit online Platform Groen Erfgoed gaan in op de effecten van klimaatverandering op onze bomen en op maatregelen om de groeiplaats te verbeteren. Verder worden de vraag en het aanbod van duurzaam plantmateriaal besproken, waaronder het vermeerderen van eigen bomen. Lees verder.


Oude lindes, Kasteel Huis Bergh - foto Ruurd van Donkelaar

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80