Webinar 29 juni: Digitalisering in de monumentenzorg, wat betekent dat voor u?

De digitalisering binnen het cultureel erfgoed is volop in ontwikkeling en beweegt zich op een groot aantal terreinen. Gemeenten werken met databases voor monumentenregisters, digitaliseren bouwhistorische- en cultuurhistorische waardenkaarten, bouwtekeningen etc. Monumentenwachten en provincies ontwikkelen digitale schouwmodellen. Drones brengen de klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan voor het (groen) cultureel erfgoed in beeld. Het detecteren en meten van scheuren in metselwerk is de kinderschoenen ontgroeid; dit biedt kansen voor monument-eigenaren en overheden om de effecten van bijvoorbeeld funderingsproblemen en bodemdaling zeer betrouwbaar en over langere perioden in beeld te brengen. Over digitalisering in het erfgoed verzorgt ERM op dinsdagmiddag 29 juni een webinar.

Kennisoverdracht en innovatie
Digitalisering draagt daarnaast bij aan kennisoverdracht en innovatie. Aan het bereiken van meer doelgroepen van onze kennis van onze geschiedenis. Ook zorgt het digitaliseren (en structureren) van informatie ervoor dat complexe vragen aan data gesteld kunnen worden. En dan is er de robotisering, ook een vorm van digitalisering. Wat doen de scanners en de robots in de monumentenzorg? Het bewerken van natuursteen, het zetten van metalen goten, het maken van een houten wrongstuk: de zwaarste, moeilijkste en meest arbeidsintensieve delen van de ‘productie’ in de monumentenzorg worden meer en meer met behulp van CNC (Computer Numerical Control) en andere technieken verzorgd. Gaan robots het ambachtsvak vervangen? Kunnen zij het maatwerk leveren dat voor het restaureren zo essentieel is? Tot hoevér kan de digitalisering zijn intrede doen? En waarom móet digitalisering? Met niet in de laatste plaats de vraag: maakt digitalisering de monumentenzorg weer meer sexy voor jongeren?

In een wervelend defilé vertellen betrokkenen over de toepassingen en gevolgen van de digitalisering in de monumentenzorg. Met aansluitend discussie over de effecten op restauratiekwaliteit, vakmanschap, wervingskracht naar nieuwe medewerkers en marktkansen.

Kijk hier voor het programma van dit Webinar.


Rolf van de Plas bij een CNC machine

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80