Webinar ERM-Certificering

Geïnteresseerde restauratiebedrijven lieten zich vandaag bijpraten en stelden vragen over de ERM-Certificering: het wat, hoe, waarom en wat het bedrijven oplevert. Voor de beantwoording kwamen ook diverse ervaringsdeskundigen aan het woord.

Bekijk hier de video-impressie van deze ERM webinar over certificering.
Meer weten? Neem contact met ons op.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80