Webinars workshops 'ondernemerschap'

Een toekomstgericht ondernemer is op de hoogte, kijkt vooruit en is voorbereid. Ondernemers werkzaam in het cultureel erfgoed doen waar ze goed in zijn: hun vak uitoefenen. Maar hoe zit het met ‘het besturen van de onderneming’? Bijblijven is nodig, zowel in het vak zelf, als in het zijn van ondernemer. Dat geldt voor iedere ondernemer - eenmanszaak of leidinggevende met medewerkers. Niet alleen om aan de eisen en wensen van de klant te voldoen, maar ook voor jezelf.

De workshops 'ondernemerschap' zijn er nu ook online! Hieronder vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden.

Webinar 'Contacten met opdrachtgevers'
Juist in deze tijd vraagt contact met opdrachtgevers extra aandacht. Tijdens dit Webinar staat de vraag centraal: ‘Hoe zorg ik ervoor dat ik van de juiste opdrachtgever de juiste opdracht met passende waardering krijg?’. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. het verkrijgen en beantwoorden van aanvragen voor opdrachten, contacten onderhouden tijdens uitvoering, afronding en nazorg en herhalingsopdrachten verkrijgen. Gastspreker bij dit Webinar is Isja Finaly, directeur beheer bij Vereniging Hendrick de Keyser. Begeleider van dit Webinar is Gerrit de Heer.

Datum: 4 juni 2020 = vol!
Tijdstip: 16.00 tot 17.30 uur

Aanmelden is mogelijk tot 28 mei a.s. middels een mail naar secretariaat@stichtingerm.nl. Na deze datum ontvangt u een vragenlijst en de link met toegang tot het Webinar.

Webinar 'Ambities, doelen en grenzen'
Accent in dit Webinar zal vooral liggen op je persoonlijke eigenschappen, zoals waarden, rolvoorkeuren en loopbaandoelen. Vervolgens op de vraag hoe je daar als restauratieprofessional je doelen en ambities vormgeeft en ook grenzen stelt aan welke opdrachten je wel of niet wilt doen. Begeleider van dit Webinar is Remko Matsinger.

Datum: 28 mei 2020
Tijdstip: 16.00 tot 17.30 uur

Aanmelden is mogelijk tot 22 mei a.s. middels een mail naar secretariaat@stichtingerm.nl. Na deze datum ontvangt u een vragenlijst en de link met toegang tot het Webinar.

Dit Webinar is een verkorte versie van de eerder gehouden workshops op 20 februari in Nijkerk (klik hier voor een impressie) en 12 maart in Drachten (klik hier voor een impressie).

Ondernemerschap ter ondersteuning van vakmanschap
Een restaurator, een hovenier, een metselaar, smid, schilder of adviseur - allemaal met passie voor het vak, maar het ondernemerschap zit niet per definitie in het bloed. Onvoldoende kennis van ondernemerschap kan ook leiden tot onvoldoende oog en tijd voor kwaliteitsborging. Hoe train je jezelf in ‘persoonlijk ondernemerschap’ en ‘zakelijk ondernemerschap’? Waar vind je een training die past bij het werk van deze sector?
ERM stimuleert kwaliteitsbewust werken. In opdracht van ERM is in de zomer van 2019 een onderzoek uitgevoerd naar vragen en behoeften op het gebied van ondernemerschap bij ondernemers van verschillende branches. Veel mensen blijken met dezelfde vragen te zitten. Conclusie was dat - naast de reguliere activiteiten van ERM - ook ondersteuning van het ondernemerschap zeer welkom zou zijn.

Reden voor ERM het initiatief te nemen tot twee modules Ondernemerschap die het vakmanschap van kwaliteitsbewuste ondernemers ondersteunen: de workshops ‘Ambities, Doelen en Grenzen’ en ‘Contacten met Opdrachtgevers’.

Het gaat om een pilot: na deze modules zal ERM de behoeften en resultaten evalueren.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80