Website ondersteunt en inspireert opdrachtgevers monumenten

Met de nieuwe website www.monumentenregie.nl wil de Stichting ERM opdrachtgevers voor werkzaamheden aan monumenten ondersteunen en inspireren.

Een gebouw dat is aangewezen als monument past niet zonder meer in ‘normale’ procedures met overheden en standaardcontracten met aannemers voor beheer en onderhoud. Het is niet per se moeilijker, maar wel vaak (net wat) anders. Waar moet u rekening mee houden, welke ervaringen van anderen kunnen u helpen? www.monumentenregie.nl belicht juist die bijzonderheden. 

Ondersteunen en inspireren
De website is een uitkomst voor woningcorporaties, vastgoedbeheerders, landschapsbeheerders en anderen die gewend zijn aan nieuwbouw, beheer en onderhoud, maar over monumentenzorg en restauratie-opgaven de finesses zoeken en daarbij ook ervaringen van anderen willen benutten. www.monumentenregie.nl biedt handvatten, tips en inspirerende voorbeelden om u als  opdrachtgever te ondersteunen in de rol van ‘regisseur’ van het werk. 

Tips en voorbeelden
De site geeft antwoorden op vragen als: ‘Hoe is de haalbaarheid van een restauratie vooraf te toetsen?’, ‘Met welke procedures en overheidseisen krijg ik te maken?’, ‘Wat heb ik nodig om een goed Programma van Eisen op te stellen’ en ‘Op basis van welke overwegingen kies ik een goede uitvoerder?’
De informatie is geïllustreerd met actuele praktijkvoorbeelden. De site verwijst ook door naar andere websites, over bijvoorbeeld herbestemmen en overheidseisen. 

Fasering
De website is opgezet volgens  de fasering die bij een bouw- en restauratieproject gebruikelijk is. Wie op de site een volledig project doorloopt, heeft zo direct een overzicht van de onderwerpen die bij werkzaamheden aan een monument extra aandacht behoeven. De informatie is geordend  via verschillende invalshoeken: ‘Visie en Programma’, ‘Procedures en Proces’, ‘Financiën’ en ‘Techniek en Inhoud’. Sommige onderwerpen krijgen op de website extra aandacht omdat ze in praktijk veel hoofdbrekens opleveren. Dat geldt voor bijvoorbeeld ‘Duurzaamheid bij monumenten’ en de inpassing van installaties in monumenten. 

Blogs met meningen en ervaringen
Ook andere opdrachtgevers komen op de site aan het woord. Hoe ervaren zij het omgaan met monumentenzorg en restauratieprojecten? Zo houden Mildred Pijnenborg, manager gebiedsontwikkeling bij Havensteder, en Edwin Prins, gebiedsontwikkelaar bij De Alliantie, op de site een blog bij van de renovatie en restauratie van tuindorp Vreewijk respectievelijk van de renovatie van een blok woningen in Huizen. 

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80