Week vol duurzame inspiratie

De Week van het Duurzaam Erfgoed is een week vol digitale, duurzame erfgoed-inspiratie. Van 19 tot en met 22 april kan met elkaar kennis worden uitgewisseld, verbindingen worden gelegd en inspiratie worden opgedaan. De week van het Duurzaam Erfgoed wordt mede mogelijk gemaakt met inhoudelijke bijdragen van de 33 partners van de Routekaart Verduurzaming Monumenten. Stel naar eigen interesse jouw ideale digitale programma samen, met keuze uit werksessies, trainingen, lunchlezingen en webinars.

Blok snel deze week in uw agenda en volg www.duurzaamerfgoed.nl. Zo blijft u op de hoogte van het programma en het laatste nieuws over De Week van het Duurzaam Erfgoed.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80