Wet kwaliteitsborging bouwen aangenomen

De Eerste Kamer heeft dinsdag 14 mei 2019 ingestemd met het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb). Dit met 42 stemmen voor en 33 tegen. Inwerkingtreding van de Wkb is voorzien gelijk met de Omgevingswet, dus per 1 januari 2021.

Bouwen in, aan of op rijksmonumenten, gemeentelijke en provinciale monumenten gaat niet mee in de eerste fase van inwerkingtreding van de Wkb, maar bij de instroom van andere ‘gevolgklasses’. Eerst zullen er ook nog pilots plaatsvinden met betrekking tot monumenten. Het Ministerie van OCW zal over het bouwen in relatie tot beschermde monumenten actief in contact blijven met het Ministerie van BZK. Lees meer.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80