Wisseling van de wacht bij restauratie-architectenvereniging

Acht jaar na oprichting van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) draagt voorzitter ir. Evert Jan Nusselder per 1 juli 2013 de bestuurstaak met enthousiasme over aan zijn opvolger, ir. Job Roos. Deze wisseling van de wacht vindt plaats op het moment dat de vereniging van formeel voor monumentenwerk erkende architecten (conform de GEAR-erkenningsregeling) het merendeel van de in de monumenten-restauratie en her-ontwerpopgaven gespecialiseerde architectenbureaus tot zijn leden mag rekenen. 

Nusselder stond met een aantal van de zittende bestuursleden aan de wieg van de VAWR en de GEAR-erkenningsregeling, waarin hij als vakinhoudelijk auditor opereert. Doel was om vanuit de architectenbranche een waarborg te leveren voor passende kwaliteit van het architectenwerk aan en met monumenten. Samen met opdrachtgevers, erkende aannemers en specialisten leverde dat een kwaliteitsketen voor de monumenteninstandhouding waar eigenaren en overheden in hun monumentenzorgambitie gebruik van kunnen maken. Nu inmiddels in het monumentenbestel de toepassing van erkende uitvoeringkwaliteit en daarvoor geldende normen positie heeft gekregen is een belangrijk element van het oprichtingsdoel van de VAWR bereikt. 

Wat blijft is de ambitie tot verdere uitbouw en verbreding van de restauratiearchitectenvereniging en extra inzet voor bekendheid met de vereniging en de kwaliteiten waar zij met haar leden voor staat.

Opvolger Job Roos, mede eigenaar-directeur van Braaksma en Roos Architecten en universitair hoofddocent aan de TU-Delft, Faculteit Bouwkunde, Afdeling RMIT, treft zo een inspirerende opgave voor ontwikkeling en positionering van de VAWR. Dat is goed voor de gespecialiseerde architectenbranche maar vooral ook voor Nederland-Monumentenland.

 Links Evert-Jan Nusselder en rechts Job Roos.

 

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80