Over de Stichting ERM

De Stichting ERM is de koepelorganisatie die kwaliteitsrichtlijnen en normen voor de restauratiesector beheert en het gebruik daarvan stimuleert. De ERM wil hiermee de inzet van vakkennis, het gebruik van de juiste historische technieken en materialen borgen. Ook wil de ERM een bijdrage leveren aan het concretiseren van duurzaamheid (klimaat & energie; materialen) in de monumentenzorg. Want ook monumenten gaan met hun tijd mee.

De stichting ERM wil de kwaliteit van de werkzaamheden bij het restaureren van gebouwde monumenten bevorderen. De ERM tracht dit doel te bereiken door het maken en actueel houden van duidelijke werkafspraken over de uitvoering van werkzaamheden. Die werkafspraken worden beschreven in kwaliteitsrichtlijnen en uitvoeringsnormen. Deze kunnen zich richten op uitvoerende partijen (zoals aannemers, architecten) en op de overheid (gemeenten) in haar rol van toetser en toezichthouder. 

Een tweede taak van de ERM is het bevorderen van het gebruik van die richtlijnen en normen. Dat geldt natuurlijk in de eerste plaats voor uitvoerende partijen (aannemers, architecten) en voor gemeenten bij de uitvoering van hun werk. Maar ook voor particuliere opdrachtgevers en overheidsopdrachtgevers is een belangrijke rol weggelegd. Kwaliteit is immers niet altijd vanzelfsprekend en het is dan ook verstandig om bij opdrachtverlening te eisen dat de ERM-kwaliteitsrichtlijnen en uitvoeringsnormen worden toegepast.

De stichting ERM is een platform voor het genereren van praktijkgerichte oplossingen. ERM richt zich op het ontwikkelen van een netwerk waarin alle partijen in de restauratieketen elkaar ontmoeten en met elkaar de kwaliteitsborging bij de restauratie van monumenten vorm geven. De
activiteiten van de ERM sluiten nauw aan bij de overheidsplannen om tot MOdernisering van de MOnumentenzorg (MoMo) te komen.