Model-kwaliteitshandboek

Het Model-Kwaliteitshandboek BRL 4000 Onderhoud en restauratie van monumenten helpt u bij het opstellen van een eigen kwaliteitshandboek en bij het voldoen aan de eisen van BRL 4000 en de bijbehorende uitvoeringsrichtlijnen. Het model-Kwaliteitshandboek is een aanzet: het is de bedoeling dat u het zelf verder aanvult op een manier die past bij uw eigen organisatie.

Hoe ziet het model-Kwaliteitshandboek er uit?

Het model-Kwaliteitshandboek is ingedeeld in 3 hoofdstukken en een aantal bijlagen. Uitgangspunt van het model is dat u voor uw eigen kwaliteitshandboek eenzelfde indeling hanteert.

  • Hoofdstuk 1 - Eisen aan het bedrijf: hoe is uw bedrijf georganiseerd?
  • Hoofdstuk 2 - Uitvoering: hoe verloopt de uitvoering van het werk?
  • Hoofdstuk 3 - Borgen van kwaliteit: hoe zorgt u ervoor dat het werk goed verloopt?
  • Bijlagen - Verklaringen, werkinstructies, formulieren.
Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80