Basisstructuur

Nieuwe Basisstructuur voor 'bestaand werk' van de STABU catalogus

Het Model Restauratiebestek maakt onderdeel uit van de STABU² systematiek en wordt automatisch ingelezen in de besteksoftware. In 2015 is een nieuwe indeling vastgelegd voor de bestekspecificaties van de paragrafen ‘bestaand werk’ van de STABU catalogus. Dit om meer eenheid te creëren op de plek waar werkzaamheden moeten worden geplaatst binnen het restauratiebestek. Sindsdien is de database gestaag aangevuld met de nieuwste uitvoeringsrichtlijnen.

Tabel: De nieuwe structuur voor bestaand werk die in ieder bouwkundig bestekhoofdstuk terug te vinden is.

xx.20.yyBestaand werk 
xx.21.yyDemonteren/verwijderen bestaand
Demonteren t.b.v. hergebruik/opslag, merken, (nader) onderzoek, bescherming, documenteren
xx.22.yyReinigen bestaand
Reinigen
xx.23.yyVoorbehandelen ondergrond
Impregneren, isoleren, fixeren, drogen, bevochtigen
xx.24.yyInjecteren bestaand
Injecteren
xx.25.yyHerstellen bestaand
Herstellen/reparatie/permanente bescherming/aansluiting/aanheling
xx.26.yyAanpassen bestaand werk
Wijziging detail, reconstructie/aanvulling
xx.27.yyHerplaatsen bestaand werk
Herleggen/herplaatsen
xx.28.yyNabehandelen/onderhoud/oppervlaktebehandelingAfdekken, bevochtigen, patineren bestaand werk. schoonmaken, naspoelen, periodieke werkzaamheden, onderhoud bestaand werk, oppervlaktebehandelingen, nabehandelingen

Toelichting

Binnen de oude STABU-indeling waren er weinig teksten beschikbaar om herstel of aanpassing van bestaand werk te omschrijven. Formeel dient dit voor ‘bestaand werk’ te gebeuren in de paragrafen 20 tot en met 28 van ieder hoofdstuk (en voor nieuw werk in de paragrafen 30 t/m 88), maar in de praktijk werden de te beschrijven werkzaamheden door het ontbreken van een logische locatie op zeer vele verschillende plekken binnen een bestek aangetroffen, afhankelijk van het individuele systeem van de bestekschrijver. Bestaand werk werd onder nieuw werk omschreven of opgenomen in een zogenaamde ‘vrije tekst’ met 9-code op een min of meer willekeurige locatie in het bestek. Dit is verwarrend en leidt tot fouten in voorbereiding en uitvoering.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80