Beheer

Essentieel is dat het model-Restauratiebestek actueel gehouden wordt. Deze wordt dan ook regelmatig tegen het licht gehouden.

Uitbreidingen en wijzigingen op het model-Restauratiebestek restauratie doorlopen een open en transparante besluitvormingsprocedure die het een ieder mogelijk maakt om opmerkingen in te brengen. De uitbreidingen en wijzigingen worden voorbereid in overleg met vele betrokkenen.

Het model-Restauratiebestek wordt vastgesteld door het CCvD Restauratiekwaliteit. In het CCvD Restauratiekwaliteit zijn alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd.

Het vaststellen gebeurt in twee stappen:

  • Allereerst wordt het ontwerp gepubliceerd voor een openbare inspraakronde.
  • Vervolgens wordt naar aanleiding van de ontvangen reacties bezien waar en hoe wijziging gewenst is, waarna de definitieve versie wordt vastgesteld.
Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80