URL en Restauratiebestek

Het Model Restauratiebestek is een directe vertaling van de uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) die worden uitgegeven en beheerd door ERM. Het heeft betrekking op de bestekbepalingen voor het onderhouden en restaureren van monumenten en andere cultuurhistorisch waardevolle objecten.

De uitvoeringsrichtlijnen geven een zo goed mogelijke beschrijving van de manier waarop werkzaamheden aan monumenten worden uitgevoerd. Ze bevatten ook allerlei technische specificaties, zoals eisen aan materialen.

Versiebeheer

Het restauratiebestek wordt regelmatig geactualiseerd en aangevuld.
In onderstaande tabel staat aangegeven welke URL-versie in het model-Restauratiebestek / Stabu 2 is opgenomen:

URLTitelVersieDatum
URL 3001Historische houtconstructies1.0september 2019
URL 4001Historisch timmerwerk1.226 juni 2015
URL 4002Glas in lood panelen1.226 juni 2015
URL 4003Historisch metselwerk1.226 juni 2015
URL 4004Riet1.126 juni 2015
URL 4006Hstorisch voegwerk2.126 juni 2015
URL 4007Steenhouwwerk1.226 juni 2015
URL 4009Historisch schilderwerk1.0september 2019
URL 4010Historisch leidak1.226 juni 2015
URL 4011Metalen dakbedekkingen en goten1.1september 2019
URL 4012Historisch metaal1.0september 2019
URL 4013Historisch parket1.0september 2019
URL 4014Historisch pannendak1.0september 2019
URL 5001Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen1.0september 2019

Naar Richtlijnen

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80