Het Model Restauratiebestek voor monumenten: innovatie van het verleden

Een bestek is een document waarin de aard en kwaliteit van uit te voeren werkzaamheden zijn vastgelegd. Ook de juridische voorwaarden staan in het bestek. Een bestek moet volledig zijn en zo min mogelijk vragen oproepen, want onduidelijkheden leiden tot een hogere offerte of tot problemen en hogere kosten tijdens de uitvoering.

Ook voor onderhoud en restauratie van monumenten is er nu een model bestek. Het Model Restauratiebestek is een directe vertaling van de uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) die worden uitgegeven en beheerd door ERM. Het Model Restauratiebestek is platform-onafhankelijk; er zijn dus meerdere mogelijkheden om gebruik te maken van het Model Restauratiebestek.

De brochure is kosteloos (5 stuks) te bestellen, maar een bijdrage wordt wel op prijs gesteld. Bij meer dan 5 exemplaren wordt vanaf het 6e exemplaar 4,50 euro per 5 exemplaren (excl. BTW) in rekening gebracht.

U kunt de brochure ook downloaden

DOWNLOADEN

de heer
mevrouw
ik ontvang graag de ERM nieuwsbrief

* verplicht