Wat doet ERM

Een korte uitleg over de activiteiten van de stichting ERM ten behoeve van gemeenten, opdrachtgevers en opdrachtnemers (architecten, adviseurs, hoofdaannemers en gespecialiseerde aannemers) in de monumentenzorg.

De ERM is opgericht om de kwaliteit van het restaureren van monumenten op een breed gedragen kwaliteitsniveau te brengen en te houden. De activiteiten zijn gericht op overheden in de rol van bevoegd gezag, op opdrachtgevers en op opdrachtnemers (architecten, aannemers). Deze notitie bevat een overzicht van de initiatieven en resultaten in de periode 2011-2015.

Klik hier voor de notitie.