Zorg voor uw orgel: praktische tips voor dagelijks beheer

Historische orgels verdienen uw dagelijkse zorg
Nederland is een echt orgelland. Geen land ter wereld telt meer orgels per vierkante kilometer. Vele honderden zijn monumentale instrumenten, sommige enkele eeuwen oud. Andere zijn uit de twintigste eeuw, of nog tamelijk nieuw. Al die orgels zijn enerzijds kunstvoorwerpen, die liefst met rust gelaten willen worden, anderzijds muziekinstrumenten, die gebaat zijn bij regelmatig gebruik. Bij goed beheer is er een balans tussen zorgvuldig behoud van het kunstvoorwerp en regelmatig gebruik als muziekinstrument. Dan kan een orgel generaties mee, zonder grote restauraties of kostbare ingrepen.

Deze waaier wil een eenvoudige leidraad bieden voor het dagelijks beheer van een orgel. Ze geeft een globaal overzicht van de verschillende zaken die een beheerder kan tegenkomen, beschrijft problemen die er kunnen spelen - denk aan de effecten van verwarmen, vochtproblemen, stof of het
multifunctioneel gebruik van het gebouw - en geeft adviezen. Het gaat daarbij steeds over pijporgels. Harmoniums, elektronische orgels of andere orgelachtige instrumenten komen in deze waaier niet aan bod.

Orgelfonds Mooy
De waaier is mogelijk gemaakt door een subsidie van Orgelfonds Mooy (Anton J.C. Mooy, organist Joriskerk Amersfoort, 1917-1941).

De waaier is kosteloos te bestellen bij de stichting ERM, maar een bijdrage wordt wel op prijs gesteld. Bij meer dan 3 exemplaren wordt vanaf het vierde exemplaar 4,50 euro per stuk (excl. BTW) in rekening gebracht.

U kunt de waaier ook downloaden.

DOWNLOADEN

de heer
mevrouw
ik ontvang graag de ERM nieuwsbrief

* verplicht

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80