Basisstructuur

Nieuwe Basisstructuur voor 'bestaand werk' van de STABU catalogus
Het Model Restauratiebestek bestaat uit een bestand dat kan worden ingelezen in de besteksoftware. Daardoor kan het als model (referentiebestek) gebruikt worden door de bestekschrijvers.
Er is een nieuwe indeling vastgelegd voor de bestekspecificaties van de paragrafen ‘bestaand werk’ van de STABU catalogus. Dit om meer eenheid te creëren in de plek waar werkzaamheden moeten worden geplaatst binnen het restauratiebestek.

Tabel: de nieuwe structuur voor bestaand werk die in ieder bouwkundig bestekhoofdstuk terug te vinden is.

Toelichting
Binnen de oude STABU-indeling waren er weinig teksten beschikbaar om herstel of aanpassing van bestaand werk te omschrijven. Formeel dient dit voor ‘bestaand werk’ te gebeuren in de paragrafen 20 tot en met 28 van ieder hoofdstuk (en voor nieuw werk in de paragrafen 30 t/m 88), maar in de praktijk werden de te beschrijven werkzaamheden door het ontbreken van een logische locatie op zeer vele verschillende plekken binnen een bestek aangetroffen, afhankelijk van het individuele systeem van de bestekschrijver. Bestaand werk werd onder nieuw werk omschreven of opgenomen in een zogenaamde ‘vrije tekst’ met 9-code op een min of meer willekeurige locatie in het bestek. Dit is verwarrend en leidt tot fouten in voorbereiding en uitvoering.