URL-en

Het Model Restauratiebestek is een directe vertaling van de uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) die worden uitgegeven en beheerd door ERM. Het heeft betrekking op de bestekbepalingen voor het onderhouden en restaureren van monumenten en andere cultuurhistorisch waardevolle objecten.

Uitvoeringsrichtlijnen: beschrijving van werkwijze en technische specificaties
De uitvoeringsrichtlijnen geven een zo goed mogelijke beschrijving van de manier waarop werkzaamheden aan monumenten worden uitgevoerd. Ze bevatten ook allerlei technische specificaties, zoals eisen aan materialen. 

Versiebeheer
Regelmatig verschijnen updates van het Modelbestek Restauratie.

In onderstaande tabel staat aangegeven welke URL in welke softwareversie zijn opgenomen:

URLTitelVersieBouwbreedSTABU2Datum
URL 3001Historische houtconstructies1.0JaNee4 november 2016
URL 4001Historisch timmerwerk1.2JaJa26 juni 2015
URL 4002Glas in lood panelen1.2JaJa26 juni 2015
URL 4003Historisch metselwerk1.2JaJa26 juni 2015
URL 4004Riet1.1JaJa26 juni 2015
URL 4006Hstorisch voegwerk2.1JaJa26 juni 2015
URL 4007Steenhouwwerk1.2JaJa26 juni 2015
URL 4009Historisch schilderwerk1.0NeeNee26 juni 2015
URL 4010Historisch leidak1.2JaJa26 juni 2015
URL 4011Metalen dakbedekkingen en goten1.1NeeNee23 maart 2018
URL 4012Historisch metaal1.0NeeNee16 juni 2017
URL 4013Historisch parket1.0JaNee4 november 2016
URL 4014Historisch pannendak1.0JaNee24 maart 2017
URL 5001Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen1.0JaNee2 oktober 2015

De URL’s aangeduid met nee zijn op het moment van schrijven in ontwikkeling en worden in de zomer van 2019 verwacht.