URL-en  en Restauratiebestek

Het Model Restauratiebestek is een directe vertaling van de uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) die worden uitgegeven en beheerd door ERM. Het heeft betrekking op de bestekbepalingen voor het onderhouden en restaureren van monumenten en andere cultuurhistorisch waardevolle objecten.

Uitvoeringsrichtlijnen: beschrijving van werkwijze en technische specificaties
De uitvoeringsrichtlijnen geven een zo goed mogelijke beschrijving van de manier waarop werkzaamheden aan monumenten worden uitgevoerd. Ze bevatten ook allerlei technische specificaties, zoals eisen aan materialen. 

Versiebeheer
Regelmatig verschijnen updates van het Modelbestek Restauratie.

In de huidige versie (eerste deel) zijn opgenomen:

URLTitelVersieDatum
URL 4001Historisch timmerwerkversie 1.226 juni 2015
URL 4002Glaspanelen in loodversie 1.226 juni 2015
URL 4003Historisch metselwerkversie 1.226 juni 2015
URL 4004Rietversie 1.126 juni 2015
URL 4006Historisch voegwerkversie 2.126 juni 2016
URL 4007Steenhouwwerkversie 1.226 juni 2016
URL 4010Historisch leidakversie 1.226 juni 2016

Fase 2: medio 2018 volgt een aanvulling met de andere URL-en die beschikbaar zijn: 3001 historische houtconstructies (versie 1.0), 4001 historisch timmerwerk (versie 1.4), 4009 historisch schilderwerk (versie 1.1), 4013 historisch parket (versie 1.0), 4014 historisch pannendak (versie 1.0) en 5001 bestrijding houtaantasting (versie 1.0). Kort daarna volgt ook fase 3.