of
of
Richtlijn
Titel
Beroepsgroep
BRL ERM 1000 Gezamenlijke Erkenningsregeling Architecten werkzaam in de Restauratie (GEAR) Architect
BRL ERM 2000 Erkend Monumenten Adviesbureau (EMA) Monumenten-adviseur
URL 2001 Bouwtechnisch Advies Adviseur (bouwkundig; duurzaamheid)
URL 2002 Molenadvies Adviseur (molenadviseur)
URL 2004 Kleurhistorisch onderzoek Kleuronderzoeker
URL 2005 Gebouwinspecties Inspecteurs gebouwen, Monumentenwacht
BRL ERM 3000 Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB)
URL 3001 Historische houtconstructies Restauratie-bouwbedrijf, (hoofd)aannemer
BRL ERM 3500 De Erkende Molenmaker Molenmaker
BRL ERM 4000 Onderhoud en restauratie van monumenten Gespecialiseerde aannemer
URL 4001 Historisch timmerwerk Timmerbedrijf, Trappenmaker
URL 4002 Glas in lood panelen Glazenier
URL 4003 Historisch metselwerk Metselaar, Restauratie-bouwbedrijf
URL 4004 Riet Rietdekker
URL 4006 Historisch voegwerk Voeger
URL 4007 Steenhouwwerk Steenhouwer, Natuursteenbewerker
URL 4009 Historisch schilderwerk Schilder
URL 4010 Historisch leidak Leidekker
URL 4011 Metalen dakbedekking bij monumenten Loodgieter, Dakwerker (lood, koper, zink)
URL 4012 Historisch metaal (ferro) Smid, Metaalbewerker (ferro)
URL 4013 Historisch parket Parketteur, Conservator-restaurator parket
URL 4014 Historisch pannendak Dakdekker (dakpannen), Pannenlegger
BRL KPMB 5000 Module A Houtbescherming (KPMB)
URL 5001 Houtaantasting (bestrijden houtaantasting door insecten en zwammen) Bestrijder insecten en zwammen
BRL ERM 6000 Groen Erfgoed
URL 6001 Tuinhistorisch onderzoek Adviseur (groen erfgoed)
URL 6010 Hovenierswerk historische tuinen en parken Hoveniers groen erfgoed (tuinen en parken)
BRL ERM 7000 Klinkend Erfgoed
URL 7010 Historische orgels Orgelmaker
BRL KOMO 2826 Gevelreiniging
URL 20-104 Gevelreiniging Gevelreiniger

Pagina niet gevonden

Deze pagina is niet gevonden. Gebruik het menu of ga naar home.