of
of
Richtlijn
Titel
Beroepsgroep
BRL ERM 4000 Onderhoud en restauratie van monumenten Gespecialiseerde aannemer
URL 4014 Historisch pannendak Dakdekker (dakpannen), Pannenlegger

Historisch pannendak

Op het onderhouden en restaureren van een Historisch pannendak zijn van toepassing:

  • Uitvoeringsrichtlijn Historisch pannendak (URL 4014)
  • Beoordelingsrichtlijn Onderhoud en Restauratie Monumenten (BRL 4000)

Voor het behalen van een certificaat moet men voldoen aan de eisen van zowel de Uitvoeringsrichtlijn als de Beoordelingsrichtlijn. Een dakdekker die is gecertificeerd volgens BRL ERM 4000 in combinatie met URL 4014 voldoet ook aan de eisen van de Kennis+Kunde-regeling van de provincie Gelderland. De certificering wordt verzorgd door certificerende instelling Stichting Keuringsbureau Hout (SKH).

Uitvoeringsrichtlijn

TitelVersieDatumOpmerking
Uitvoeringsrichtlijn Historisch pannendak (URL 4014)1.024 maart 2017Geldende versie
Ontwerp bijlage 16 Bijzondere bepalingen URL 4014 Historisch pannendakontwerpversie4 november 2016

Beoordelingsrichtlijn

TitelVersieDatumOpmerking
Beoordelingsrichtlijn Onderhoud en restauratie van monumenten (BRL ERM 4000)1.530 november 2018Geldende versie. Te gebruiken in combinatie met de URL 4014.
Beoordelingsrichtlijn Onderhoud en restauratie van monumenten (BRL ERM 4000)1.48 maart 2018Geldig tot 31 december 2019. Te gebruiken in combinatie met de URL 4014.

Informatieve documenten

TitelVersieDatumOpmerking
Overzicht van wijzigingen BRL 1.4 -> 1.5 30 november 2018 
Infoblad - Uitvoeringsrichtlijn Historisch pannendak (URL 4014) oktober 2018korte weergave URL