Cursussen

Er worden door verschillende opleidingsorganisaties korte of langere cursussen verzorgd op het gebied van cultuurhistorisch onderzoek, monumentbeleid en advisering, uitvoering van restauraties, vakgerichte cursussen etc. De meeste cursussen zijn bedoeld als aanvulling, verdieping of verbreding van de eerder genoemde ´basis´restauratieopleidingen.

Hieronder vind je  de opleidingsorganisatie die restauratiecursussen ontwikkelen en uitvoeren.

Hogeschool Utrecht, www.hu.nl
Met name cursussen voor beleidsmedewerkers, ambtenaren toezicht en adviseurs.

De Erfgoed Academie, www.erfgoedacademie.nl en Erfgoed in de Praktijk www.erfgoedindepraktijk.nl
Met name cursussen voor beleidsmedewerkers, monumentenwachters, ambtenaren toezicht en adviseurs.
Erfgoed in de Praktijk heeft ook cursussen t.a.v. ‘Groene monumenten’.

Nationaal Restauratiecentrum (NRC), www.restauratiecentrum.nl
Het NRC heeft verschillende bouw- en restauratiecursussen. De doelgroep van het NRC bestaat uit al degenen die betrokken zjin bij de uitvoering van restauratieprojecten: ambachtslieden, uitvoerders, aannemers, architecten, ambtenaren van monumentenzorg en bouwtoezicht, adviseurs, schilders, glazeniers, stukadoors.

Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen, www.erfgoedopleidingen.nl
Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen beheert en ontwikkelt opleidingen voor erfgoedprofessionals, zoals overheidsmedewerkers erfgoedzorg en restauratievaklieden. Ze zorgen er tevens voor dat de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg in de opleidingen zijn verwerkt.

Bouwradius Training en Advies, www.bouwradius.nl
Bouwradius heeft verschillende bouw- en restauratiecursussen. De doelgroep van Bouwradius bestaat met name uit al degenen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van restauratieprojecten: timmerlieden, metselaars, uitvoerders, etc.

Naast en in samenwerking met bovenstaande opleidingsinstituten zijn er nog enkele organisaties die actief zijn op het gebied van opleidingen, cursussen en kennisontwikkeling in de restauratiesector.

ROP
ROP Nederland pakt dit probleem aan met Restauratie Opleidings Projecten. Er wordt gebruik gemaakt van de kennis van ervaren vakmensen. Jonge bouwvakkers krijgen de kans om het vak van oudere collega's te leren. ROP Nederland organiseert opleidingsprojecten op restauratieprojecten in het hele land. We zorgen ervoor dat zo veel mogelijk jonge bouwvakkers de restauratieopleidingen gaan volgen.

Meer informatie: www.rop-nederland.nl

RIBO
RIBO staat voor Scholing, Restauratie en Innovatie in de bouw in Overijssel. RIBO brengt werk en opleiding in de restauratie bij elkaar. Restauratieobjecten die voor de opleiding geschikt zijn, zijn de locaties voor de beroepspraktijkvorming. RIBO regelt en organiseert dit. RIBO maakt deel uit van de landelijke restauratie opleidingsstructuur, het ROP (Restauratie Opleidings Project) en is uitvoerder van ROP-Oost. RIBO besteedt tevens aandacht aan de nazorg van vaklieden in de restauratie door in samenwerking met Bouwradius Training & Advies specifieke restauratietrainingen aan te bieden.

Meer informatie: www.restauratietrainingen.nl en www.ribo.nl.

Gelders Restauratie Centrum (GRC)
Het GRC is een kennis- en opleidingsfaciliteit opgezet in samenwerking met o.a. het Monumentenwacht Gelderland, Geldersche Kasteelen, prv. Gelderland, Openlucht Museum, Bouwend Nederland, de ROC’s en de Opleidingsbedrijven). In dit restauratiecentrum worden opleidingen en cursussen verzorgd voor de restauratiesector. Zo vinden hier opleidingen Timmeren en Metselen niveau-3 plaats. De cursussen worden in samenwerking met andere opleidingsorganisaties, zoals het NRC en Bouwradius Training & Advies, ontwikkeld en uitgevoerd. 

Er is tevens een documentatiecentrum die zowel voor de opleidingen en cursussen gebruikt wordt, als apart door bedrijven en organisaties geraadpleegd kan worden.