(post) HBO-opleidingen

Post HBO Bouwhistorie, restauratie en Monumentenzorg.
In deze opleiding neemt u diepgaand kennis van alle aspecten die een rol spelen bij bouwhistorisch onderzoek en restauraties: van bouwtechnieken, bouw- en regelgeving. In het tweede jaar kunt u zich bij de keuze van uw eindscriptie nader specialiseren in bouwhistorie of restauratie. Deze opleiding biedt u de kans om u verder in het vakgebied te professionaliseren.

Voor wie? Medewerkers bij restauratiearchitecten en – adviesbureaus, overheden en onderzoeksbureaus, woningcorporaties (of andere opdrachtgevers), restauratieaannemers.

Informatie en aanmelding: Hogeschool Utrecht, www.hu.nl 

Post HBO Erfgoed en Ruimte
Na het volgen van deze opleiding bent u volledig op de hoogte van alle facetten die van belang zijn bij het inbedden van cultureel erfgoed in de ruimtelijke ontwikkelingen: van bouwtechnieken, bouw- en cultuurhistorie tot ruimtelijke planvorming en wet- en regelgeving.

Voor wie? Medewerkers bij overheden, woningcorporatie of ingenieursbureau, architecten- of stedenbouwkundig adviesbureau.
Informatie en aanmelding: Hogeschool Utrecht, www.hu.nl 

Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren
In deze baanbrekende leergang, leert u over toepassingen van duurzame technieken en materialen, energiebesparende maatregelen en innovatieve oplossingen voor gebouwd erfgoed. De kern van de leergang is een daadwerkelijk bestaand en actueel restauratieproject. Onder begeleiding van topprofessionals krijgt u de kans om in een multidisciplinair team een innovatief restauratieplan te maken voor een historisch monument. Dit plan dient zeer hoog te scoren op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. De belangrijkste succesfactoren zijn kennisuitwisseling binnen het team en de kennis en ervaring die onze professionals uit de praktijk aanreiken en ‘prijsgeven’. Hiermee wordt een unieke leeromgeving gecreëerd.
Doelgroep:
Iedereen die betrokken is bij de planvorming, voorbereiding en realisatie van restauratieprojecten en herbestemmingsprojecten. Daarmee is de leergang is bij uitstek geschikt voor mensen die werkzaam zijn bij architecten- en adviesbureau’s, professionele opdrachtgevers, toezichthouders, (semi)overheden, installatie- en bouwbedrijven, monumentenwachten, etc.

Informatie en aanmelding: www.geldersrestauratiecentrum.nl en www.han.nl (aanmelding bij HAN)

Leergang Groen Ruimtelijk Erfgoed
In deze leergang, gericht op het in stand houden van historische tuinen, parken en landschappen, ontwikkelt u uw theoretische en praktische kennis over groen en ruimtelijk erfgoed. Een methodische aanpak begeleidt u bij het opstellen van integrale instandhoudings- en beheerplannen voor specifieke elementen van het cultuurlandschap. Na het volgen van de leergang: - bent u in staat de groene erfgoed sector te overzien; - weet u onderzoek en integrale planontwikkeling in gang te zetten; - kent u deskundige specialisten en uitvoerenden; - kunt u beheer, onderhoud, exploitatie en bekostiging aansturen.

Voor wie? Voor degenen die betrokken zijn bij het in stand houden van historische tuinen, parken en landschappen. Zij houden zich bezig met beleids- en planontwikkeling en realisatie en uitvoering .

Informatie en aanmelding: HASKennistransfer (partner van HAS), www.haskennistransfer.nl