Schouwen van gebouwde Monumenten (URL 2006)

Versie 1.0 - 21 mei 2021

beroepsgroep:

Inspecteur gebouwen, Monumentenwacht

werksoort:

Schouwen

Werkzaamheden

URL 2006 beschrijft de manier van werken bij het schouwen van monumenten. Een schouw geeft inzicht in de globale staat van onderhoud van een reeks monumenten (gebouwen en objecten). Dit gebeurt op basis van beeldmateriaal en een standaard beoordelingssystematiek. Door een schouw periodiek te doen kan de overheid de staat van onderhoud van groepen monumenten door de jaren heen te monitoren. Dit ondersteunt het formuleren en evalueren van erfgoedbeleid van overheden.
NB: Op basis van een schouw kunnen geen uitspraken worden gedaan over de fundamenten of het interieur van een monument. Ook kunnen geen conclusies worden getrokken over de volledige staat van een individueel monument. Hiervoor is een inspectie (URL 2005) noodzakelijk.

Het werk bij een schouw omvat:

  • Het compleet maken van de administratieve gegevens van een reeks monumenten
  • Het maken van beeldmateriaal (foto’s, films) waarop gevel, dak en schilderwerk te zien zijn
  • Het beoordelen van de staat van onderhoud van dak, gevels en schilderwerk op basis van het beeldmateriaal
  • Het maken van een rapportage met een overzicht (gebaseerd op de deelscores en totaal-scores per monument).

Zie BRL 2000 Erkend Monumenten Adviesbureau (EMA) voor de certificering van de uitvoerders van het schouwen.

Wat staat er in deze richtlijn?

  • ondersteuning erfgoedbeleid met monitoring op basis van data
  • goed en voldoende beeldmateriaal
  • beoordelen onderhoud dak, gevel en schilderwerk

Zoek een erkend bedrijf

4 erkende bedrijven voor schouwen van gebouwde monumenten (url 2006)
Bekijk op de kaart

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80