Schade aan uw monument: praktische tips voor vakkundig herstel

Om eigenaren en beheerders van monumenten te ondersteunen bij het vakkundig laten herstellen van schade aan hun gebouw, heeft de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg de publicatie ‘Praktische tips voor vakkundig herstel’ uitgebracht. De publicatie, in de vorm van een waaier, toont de meest voorkomende schades en beschrijft de mogelijke oorzaken. Vervolgens informeert de waaier over de aanpak, de wijze van herstel en het gebruik van kwaliteitsrichtlijnen daarbij. In veertien bladen wordt ingegaan op de meest voorkomende problemen. Dit zijn onder andere metselwerk met funderingsproblemen, voegwerk met beschadigingen, houtaantasting door schimmels en schilderwerk.

De waaier is kosteloos te bestellen bij de stichting ERM, maar een bijdrage wordt wel op prijs gesteld. Bij meer dan 3 exemplaren wordt vanaf het vierde exemplaar 4,50 euro per stuk (excl. BTW) in rekening gebracht.

U kunt de waaier ook downloaden.

DOWNLOADEN

de heer
mevrouw
ik ontvang graag de ERM nieuwsbrief

* verplicht

Gerelateerd nieuws

Bemalen en monumenten: een combinatie die aandacht vraagt

‘Verduurzaming vereist een samenwerking als bij het droogmalen van de Beemster’

Toolkit voor Eigenaren van een Modern Huis

Richtlijn Historisch schilderwerk geheel herzien

ERM bestuurslid Arno Boon: 'Ook aan opdrachtgevers zijn kwaliteitseisen te stellen'

Hoe gaan we om met historisch beton?

Voorkom brand in haard of schoorsteenkanaal

Joost Kreuger: ‘Vernieuwde richtlijn voor rieten daken nu ook gericht op isolatie’

Infobladen: een ERM-richtlijn op één A-4

Gebouwd voor 1960? Kans op loden waterleidingen!

Restauratie Jachtslot Mookerheide vereist erkende vakmensen

Molens zijn machines, die vragen om speciaal schilderwerk

‘Restauratoren verdienen een register, als stap naar beroepsbescherming’

‘Restauratieladder is een mooi gespreksplaatje’

Platform Monumententoezicht 'Bescherming en toezicht historische binnenruimten'- 11 maart 2020

Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

Inspecteren van molens: een grote stap vooruit

Nieuwe stappen bij inspecties monumenten

Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht - 18 oktober 2023

Gelderland borgt restauratiekwaliteit met erkende aannemers

Voor een eigenaar is het essentieel dat een aannemer ervaring heeft

Wat knaagt er aan mijn erfgoed?

Vat krijgen op de droogte

Goudse wethouder Hilde Niezen toegetreden tot ERM-bestuur

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80