Historisch schilderwerk (URL 4009)

Versie 2.1 - 21 mei 2021

beroepsgroep:

Schilder

werksoort:

Bladmetalen, Decoraties, Schilderen

Werkzaamheden

Historisch schilderwerk bestaat vaak uit een grote hoeveelheid verflagen. Ook de typen verf die zijn gebruikt en de ondergronden waarop de verf is aangebracht, zijn van invloed op de kwaliteit. Deze specifieke zaken vragen een andere benadering van het schilderwerk dan bij een nieuwbouwsituatie. De uitvoeringsrichtlijn bevat alles wat een schilder moet weten en doen bij het schilderen van historische gebouwen en molens. Ook veel bijzondere schildertechnieken (marmeren, houten, vergulden, …) vindt u in deze uitvoeringsrichtlijn.

Een duurzaam resultaat

  • Gedegen vooronderzoek voor de juiste kleurkeuze
  • Gepaste technieken voor natuurgetrouw herstel
  • Toepassing geëigende materialen voor minder vervolgonderhoud

Wat is belangrijk bij herstel en onderhoud

1. Een goede beoordeling van de ondergrond

Eerst moet de juiste oorzaak van de verwering worden vastgesteld. Is het normale verwering of slijtage, of is er een andere oorzaak? Een zorgvuldige analyse van de ondergrond schept duidelijkheid. Denk aan het meten van het vochtgehalte, het zorgvuldig prikken en het controleren van de hechting (zie foto). Wordt dit niet goed onderzocht, dan is de kans op een korte levensduur groot.

2. Zoveel als mogelijk behouden van oude verflagen

Bij het onderhoud van historisch schilderwerk en nieuwbouwschilderwerk is een wezenlijk verschil het wel of niet in stand houden van bestaande verflagen. Bij historisch schilderwerk worden in principe zoveel mogelijk verflagen intact gelaten. Om het ‘verfsysteem’ niet aan te tasten, maar ook om de historie van het pand aan het schilderwerk te kunnen blijven aflezen. Binnenschilderwerk dat bestaat uit 10 verflagen is geen uitzondering (zie foto). Voor het aanbrengen van nieuwe verflagen is kennis vereist van historische verfsystemen én van het moderne schilderen.

3. Zorgvuldig gebruik vulmiddel

Belangrijk bij historisch schilderwerk is het zoveel als mogelijk herstellen conform de bestaande situatie. Gebruik van vulmiddelen is mogelijk, maar vraagt om een zorgvuldige afweging. Een restauratieschilder schakelt eerder een restauratietimmerman in voor het herstel van de ondergrond dan een nieuwbouwschilder zal doen. Onderstaande foto toont een overdadige toepassing van vulmiddel. Hier had het hang- en sluitwerk afgenomen moeten worden, om daarna partieel herstel met hout uit te voeren.

Zoek een erkend bedrijf

27 erkende bedrijven voor historisch schilderwerk (url 4009)
Bekijk op de kaart

Speciaal voor

Monumenteigenaren

Hoe goed onderhoud te garanderen?


Onderhoud van historisch schilderwerk is wezenlijk anders dan onderhoud van nieuwbouwschilderwerk. Kennis van zaken en ervaring is vereist. Daarom is het verstandig herstelwerkzaamheden door een erkende aannemer te laten uitvoeren. 
 Is uw aannemer niet erkend, vraag dan of deze aantoonbare kennis van de URL 4009 in huis heeft. De Uitvoeringsrichtlijn bevat veel informatie en een compleet overzicht van alle eisen waaraan het onderhoud van historisch schilderwerk moet voldoen. De volledige URL 4009 is hier te downloaden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80