Kleur geeft karakter

Wat geeft een monumentaal gebouw zijn karakter? Natuurlijk is dat de vorm en het gebruikte materiaal, maar een monument ontleent zijn karakteristieke uitstraling ook aan de kleuren. Elk gebouw, oud of nieuw, heeft een rijke schakering aan kleuren. De (bakstenen) muren, de daken, de deuren en de raamkozijnen, het interieur - alle onderdelen hebben een door de architect weloverwogen kleur gekregen. Die kleuren hebben vaak een onderlinge relatie, om een bepaald effect te krijgen, of bijvoorbeeld samenhang te creëren met het groen van de voortuin of het rood van de stoeptegels. De kleuren weerspiegelen meestal een bepaalde periode en de toen heersende smaak; zij zijn een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van het gebouw. Zij geven uw monument karakter.

De brochure is kosteloos (5 stuks) te bestellen, maar een bijdrage wordt wel op prijs gesteld. Bij meer dan 5 exemplaren wordt vanaf het 6e exemplaar 4,50 euro per 5 exemplaren (excl. BTW) in rekening gebracht.

U kunt de brochure ook downloaden

DOWNLOADEN

de heer
mevrouw
ik ontvang graag de ERM nieuwsbrief

* verplicht

Gerelateerd nieuws

Op weg naar een Restauratorenregister

Informatiebijeenkomst Restauratoren Register - 23 februari 2019

Terugblik op de informatiebijeenkomst over het nieuwe Restauratoren Register

‘Restauratieladder is een mooi gespreksplaatje’

Richtlijn Historisch schilderwerk geheel herzien

Platform Monumententoezicht 'Bescherming en toezicht historische binnenruimten'- 11 maart 2020

Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

Bemalen en monumenten: een combinatie die aandacht vraagt

Toolkit voor Eigenaren van een Modern Huis

ERM bestuurslid Arno Boon: 'Ook aan opdrachtgevers zijn kwaliteitseisen te stellen'

Hoe gaan we om met historisch beton?

Voorkom brand in haard of schoorsteenkanaal

Joost Kreuger: ‘Vernieuwde richtlijn voor rieten daken nu ook gericht op isolatie’

Infobladen: een ERM-richtlijn op één A-4

Gebouwd voor 1960? Kans op loden waterleidingen!

Restauratie Jachtslot Mookerheide vereist erkende vakmensen

Molens zijn machines, die vragen om speciaal schilderwerk

‘Restauratoren verdienen een register, als stap naar beroepsbescherming’

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80