Bestrijding insecten en zwammen (URL 5001)

Versie 1.1 - 6 november 2020

beroepsgroep:

Bestrijder insecten en zwammen

werksoort:

Ongediertebestrijding

Werkzaamheden

In bijna elk monument komt hout voor. Bij onvoldoende onderhoud en vochtindringing ontstaat gemakkelijk aantasting door insecten en zwammen. Het goed detailleren en ventileren van houtconstructies voorkomt veel schade. Om onnodige behandeling met giftige stoffen te voorkomen, wordt gewerkt met een vast stappenplan voor preventie en bestrijding, op basis van Integrated Pest Management (IPM). Het monitoren en bestrijden van houtaantasters in historische gebouwen is specialistisch werk.

Een duurzaam resultaat

  • Herhaling van aantasting voorkomen
  • Preventie door ventilatiemaatregelen
  • Afdoende bestrijding aantastingen

Wat is belangrijk bij preventie en bestrijding?

1. Zorgvuldig onderzoek en monitoring


Onderzoek moet uitwijzen om welke aantasting het gaat en of deze nog actief is. Bij een actieve aantasting worden de oorzaken opgespoord. Vaak kunnen bouwkundige maatregelen herhaling van de aantasting voorkomen. Bij aantasting door insecten is lang niet altijd actie vereist. Uit monitoren kan blijken of een aantasting nog actief is.


2. Treffen van preventieve maatregelen


Preventieve maatregelen kunnen voorkomen dat hout vochtig wordt, zoals bescherming of een geventileerde oplegging. Ook worden aangetaste houtconstructies beoordeeld op sterkte en voldoende draagkracht. Sterk aangetaste delen moeten worden vervangen. Zie voor de kwaliteitseisen de URL’s 4001 en 3001.

3. Zorgvuldig bestrijden van aantasting


Als de aantasting actief is, zijn er diverse bestrijdingsmogelijkheden, bijvoorbeeld drukloos injecteren. Dit is sterk afhankelijk van de ernst van de aantasting, de omvang en de soort insect of zwam die het betreft. Bij een onjuiste of onvolledige behandeling, kan er opnieuw aantasting door insecten ontstaan. En een niet afdoende bestreden schimmelaantasting kan zich weer uitbreiden.

Zoek een erkend bedrijf

6 erkende bedrijven voor bestrijding insecten en zwammen (url 5001)
Bekijk op de kaart

Speciaal voor

Monumenteigenaren

Hoe goed herstel te garanderen?
Zorgvuldig onderzoek en behandeling van aangetast hout in monumenten is specialistisch werk. Hiervoor is kennis en ervaring vereist. Het is verstandig opname, monitoring en bestrijding door een erkend bedrijf te laten uitvoeren. Is uw aannemer niet erkend, vraag dan of deze aantoonbare kennis van de URL 5001 in huis heeft. De uitvoeringsrichtlijn bevat veel informatie en een compleet overzicht van alle eisen waaraan onderzoek en behandeling van historische houtconstructies moet voldoen. De volledige URL 5001 is hier te downloaden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80