Historische orgels verdienen uw dagelijkse zorg.

Nederland heeft veel orgels; geen land ter wereld telt meer orgels per vierkante kilometer. Sommige zijn zeer oud, andere zijn nog tamelijk nieuw. Goed beheer van dat orgel vraagt om een balans tussen het koesteren van het orgel als  kunstvoorwerp en het regelmatig gebruik als muziekinstrument. Dan kan een orgel generaties lang mee, zonder dat grote restauraties of kostbare ingrepen nodig zijn.

Maar wat is goed onderhoud? Wat doe je wel en wat doe je niet? Het Platform Klinkend Erfgoed heeft een handige brochure (in de vorm van een waaier met bladen) uitgegeven over het dagelijks beheer van orgels. De waaier geeft een overzicht van de zaken die een beheerder kan tegenkomen, beschrijft problemen die er kunnen spelen - denk aan de effecten van verwarmen, vochtproblemen, stof of het multifunctioneel gebruik van het gebouw - en geeft adviezen.

Platform Klinkend Erfgoed
Het Platform Klinkend Erfgoed is een samenwerkingsverband van opdrachtgevers/eigenaren, opdrachtnemers (bouwers, adviseurs, inspecteurs) en andere betrokkenen bij het beheer en behoud van orgels en klokken (luidklokken, beiaarden en torenuurwerken).
Het Platform richt zich op het bevorderen van interesse voor het klinkend erfgoed. Daarnaast op het overdragen van kennis aan eigenaren en beheerders van gebouwen met klinkend erfgoed (specifiek gericht op het stimuleren van goed beheer en goed opdrachtgeverschap) en aan gekwalificeerde orgelmakers, adviseurs, inspecteurs (specifiek gericht op professionele restauraties). Het Platform wordt gefaciliteerd door de Stichting ERM. 

Aanvragen
Klik hier om de waaier gratis aan te vragen of te downloaden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80