Historische parketvloeren

Een van de nieuwe uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) is de URL voor historische parketvloeren. Het onderhouden en restaureren van historische parketvloeren vraagt om specifieke deskundigheid. Een historisch parket is onlosmakelijk verbonden met het monumentale interieur vanwege de hoge cultuur- en interieurhistorische waarden. De houten vloer is ook vaak illustratief voor de vormgeving, de beleving en het gebruik van de ruimte in het verleden. Een bepaalde indeling of lijnvoering in een parketvloer, die ook herkenbaar is in het plafond of de wanden, geeft bijvoorbeeld aan dat de interieuronderdelen met veel zorg zijn ontworpen en bewust zijn vormgegeven. In de URL wordt daarom onder andere aandacht besteed aan de ventilatie, de (vloer-)verwarming en de isolatie. Wordt dit slecht uitgevoerd dan neemt de conditie en de verdere levensduur van het parket sterk af.
Om de vereiste kennis en kunde goed te borgen hebben de bedrijven die zijn verenigd in het Gilde van gediplomeerde parketteurs, het initiatief genomen een uitvoeringsrichtlijn te ontwikkelen die aansluit op de uitvoeringsrichtlijnen van de stichting ERM. Ook de restauratoren hebben zich hierbij aangesloten. Bedrijven, die zich willen onderscheiden op het gebied van historisch parket en houten afwerkvloeren, kunnen zich laten certificeren als zij voldoen aan de eisen in de URL en de Beoordelingsrichtlijn ‘Onderhoud en restauratie van monumenten’ (BRL ERM 4000). Klik hier voor de URL 4013.

Parketvloeren samengesteld uit kleine massieve stroken in lopend (A) en visgraat (B) verband.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80