ontwerp-wijziging Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL ERB)

De Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf bevat de kwaliteitsafspraken voor de bedrijfsvoering van de in restauratie van gebouwde monumenten gespecialiseerde hoofdaannemer.   De BRL geeft daarmee inhoud aan de belangen en eisen van opdrachtgevers, subsidiegevers, bevoegd gezag (meestal de gemeente) en de hoofdaannemer zelf. De hoofdaannemer die aan alle eisen in de Beoordelingsrichtlijn voldoet krijgt een certificaat en vermelding op de lijst erkende restauratiebouwbedrijven.
Dit is een belangrijke indicatie voor opdrachtgevers en subsidiegevers voor de restauratie van gebouwde monumenten en het bevoegd gezag monumentenzorg.  

Waarom een voorstel tot wijziging?

De BRL ERB heeft inmiddels een lange historie en wordt dagelijks toegepast door zo’n 40 bedrijven op restauratiewerken van uiteenlopende aard. Beleid en regelgeving staan niet stil en ook de toepassing in praktijk leidt op diverse punten tot de behoefte aan verduidelijking van de BRL.  Zo zijn de eisen aan het personeel van de hoofdaannemer afgestemd op de Gelderse Voet, is er meer aandacht voor documentatie en risico’s, is duidelijker omschreven wanneer het bedrijf zijn certificaat verliest, is het recht om het logo Restauratiekwaliteit te voeren vermeld (inclusief de voorwaarden waaronder dat mag). Verder zijn diverse eisen preciezer geformuleerd en tekstuele verbeteringen doorgevoerd.
Ook de eisen aan de certificerende instelling zijn op diverse punten verbeterd (bijvoorbeeld het jaarlijks rapporteren aan het College).

 Ideeën? Wij horen het graag. U kunt reageren tot 2 november 2012

Het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit heeft de ontwerp-wijziging van de BRL ERB vastgesteld en vrijgegeven voor een publieke kritiekronde. De ERM nodigt alle belanghebbende partijen uit om te reageren op het ontwerp. Het College betrekt de ingekomen reacties bij de vaststelling van de definitieve versie. Het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit is onderdeel van de ERM
en ontwikkelt en beheert de kwaliteitsrichtlijnen voor de restauratie van monumenten.

U kunt uw commentaar vóór 2 november 2012 sturen aan ERM; t.a.v. de secretaris van het CCvD Restauratiekwaliteit; Postbus 420; 2800 AK  Gouda (of per E-mail naar secretariaat@stichtingERM.nl).

Meer informatie

Klik hier voor de ontwerp-wijziging van de BRL ERB

Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen

Klik hier voor meer informatie over het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80