Onzichtbare restauratie eeuwenoud parket

Een van de nieuwe uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) is de URL voor Historische parketvloeren. In het aprilnummer van het magazine Monumentaal aandacht voor deze URL, met een artikel over de restauratie van het parket in het stadhuis van Maastricht.

klik hier voor het artikel en de URL 4013 'Historische parket'.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80