Openbare reactieronde wijziging URL 4001 Historisch timmerwerk

Het maken van kozijnen, deuren, trappen en andere historische houten elementen voor monumenten is beschreven in uitvoeringsrichtlijn 4001 Historisch timmerwerk. De richtlijn wordt al diverse jaren veel toegepast en het gebruik in de praktijk geeft aanleiding tot een aantal wijzigingen en verduidelijkingen. Daarom heeft het CCvD Restauratiekwaliteit een wijzigingsvoorstel gepubliceerd. Op deze wijzigingen kunt u tot 1 november 2019 reageren.


Historisch timmerwerk aan gevels bestaat niet alleen uit kozijnen met ramen, deuren, luiken en persiennes. Lijstwerk aan goten, schoorstenen, balustrades e.d. behoren eveneens daartoe.

Wijzigingen
De wijzigingen hebben betrekking op:

  • Het beschrijven van de reikwijdte . Verduidelijkt is dat het gaat om in de werkplaats gemaakte elementen. Deze elementen worden later door een aannemer (URL 3001) in een monument toegepast. Ook is het woord afbouwtimmerwerk vervangen door binnentimmerwerk. Hiermee wordt de relatie met URL 3001 Historische Houtconstructies verduidelijkt.
  • Diverse verbeteringen in het duiden van toegestane houtsoorten, lijmen en maattoleranties, toegestane vochtpercentages.
  • De techniek staat niet stil en het gebruik van de Computer Numerical Control (CNC) is niet meer weg te denken uit de machinale. De URL speelt hier op in door de kennis en ervaring met het gebruik van de CNC op te nemen in de eisen.

Reageren? Uw inbreng wordt op prijs gesteld!
Wilt u reageren op de (wijzigingen in) de richtlijn? Uw inbreng wordt door begeleidingscommissie en het CCvD Restauratiekwaliteit zeer op prijs gesteld.
Klik hier voor het wijzigingsvoorstel van de URL 4001, het overzicht met wijzigingen en het format voor reactie. U kunt uw reactie voor 1 november aanstaande zenden naar: secretariaat@stichtingERM.nl.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80