Richtlijn bestrijding houtaantasting door schimmels en insecten van kracht

Om het bestrijden van houtaantasting door schimmels en insecten in monumenten en historisch waardevolle panden op een effectieve wijze én op een cultuurhistorisch verantwoorde wijze te verrichten, is per 1 januari 2016 een richtlijn van kracht. Deze Uitvoeringsrichtlijn Houtaantasting is gebaseerd op de uitgangspunten voor het maken van restauratiekeuzes (de restauratieladder en de principes van Integrated Pest Management. De richtlijn is vastgesteld door het Centrale College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), na advies van het de Stichting Keurmerk Plaagdiermanagementbedrijven (KPMB). 

Met houtaantasting door insecten en zwammen worden helaas zeer regelmatig eigenaren van monumenten geconfronteerd. Soms is de aantasting duidelijk zichtbaar door sporen of rondvliegende insecten, maar vaak is het ook een onplezierige ‘bijvangst’ tijdens groot onderhoud of een restauratie. Juist dan worden moeilijk bereikbare plaatsen (bijvoorbeeld kapconstructies of afwerkingen) weer eens kritisch onder de loep genomen. 

Voor de Uitvoeringsrichtlijn Houtaantasting heeft een werkgroep met deskundigen de laatste stand van de techniek bij het bestrijden van insecten bijeengebracht. De bekende rijen met zichtbare pluggen in balken voor het injecteren van stoffen kunnen voortaan achterwege blijven: we kunnen werken met modernere technieken die minder schade veroorzaken.

De verschillende technieken zijn, na een korte omschrijving, voorzien van eisen aan de uitvoering en van aandachtspunten. Ook het vooronderzoek is beschreven en wordt uitgebreid op het wegnemen van de oorzaak van de problemen. Soms is bijvoorbeeld aanvullend ventileren nodig, maar ook vochtbestrijding  kan de oplossing zijn.

Aan de hand van de beschrijving in de URL kan de monument-eigenaar (of zijn adviseur) aangeven met welk doel en op welke manier de bestrijding uitgevoerd moet worden. De plaagdierbestrijder kan met verwijzing naar de URL zijn offerte doelgerichter opstellen en beter uitvoeren.

Klik hier voor meer informatie.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80