Richtlijn voor restaureren houten trappen

De Uitvoeringsrichtlijn voor Timmerwerk is per 1 januari 2016 uitgebreid met een richtlijn voor het restaureren van houten trappen in monumentale panden. Onder auspiciƫn van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) heeft een werkgroep van trappenmakers, opdrachtgevers en overheden de werkwijze bij het restaureren van houten trappen vastgelegd.

Met deze uitbreiding van de uitvoeringsrichtlijn voor Timmerwerk is een nieuwe stap gezet in het omschrijven van alle belangrijke delen van het restauratiewerk. ERM streeft er naar eind 2016 alle werkzaamheden aan gebouwde monumenten (exterieur) beschreven te hebben. Klik hier voor een overzicht van de ERM-richtlijnen.

Klik hier voor de Uitvoeringsrichtlijn voor Timmerwerk (URL 4001).

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80