Rietdekken, schilderen, hovenieren en inspecteren: inschrijving vier nieuwe opleidingen NCE van start

De inschrijving voor vier nieuwe opleidingen bij het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) is geopend. Wie geïnteresseerd is kan zich nu inschrijven voor de opleidingen Erfgoed Rietdekken, Erfgoed Schilderen, Hovenier Historisch Groen en Inspecteur Gebouwd Erfgoed in 2023.


Ook de opleiding Erfgoed Schilderen is geopend - foto: Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen

Ook is de inschrijving geopend voor de nieuwe studiemodules Chemie, Documentatie en Ethiek voor restauratoren van roerend erfgoed. Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe opleiding Restauratie Zinkwerker, zo laat de NCE weten.

De leerlingen verdiepen zich in de opleiding Erfgoed Rietdekken in de aspecten van het rietdekken van een monument. Daarbij wisselen theorie en praktijk elkaar af. Onder meer het werken met de ERM-uitvoeringsrichtlijnen wordt behandeld.

Zij-instromers en vaklieden bij schildersbedrijven kunnen terecht bij de opleiding Erfgoed Schilderen. Daarbij wordt naast kennis van de gebruikte technieken ook ingezet op het zelfstandig nadenken over hoe een monument het beste in stand gehouden kan worden. Daarbij is voor schilders de mogelijkheid om subsidie aan te vragen, mits voldaan wordt aan de juiste voorwaarden.

In samenwerking met de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed (SKGE) is de opleiding Hovenier Historisch Groen opgezet. In de cursus is de uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken (URL 6010) van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) verwerkt. De modules volgen de onderwerpen die in deze URL aan bod komen, maar worden niet noodzakelijk in dezelfde volgorde in de tijd gegeven.

In samenwerking met onder meer de Vakgroep Restauratie is de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed ontwikkeld. Deelnemers leren vooral kijken naar het gebouwde erfgoed. Het gaat niet alleen om het herkennen van materialen, maar ook om het herkennen van schadebeelden en het bepalen van de conditie van het monument aan de hand van de normen die worden gesteld aan de gebouwde omgeving, de NEN 2767 en de URL 2005 voor gebouwinspecties.

Kijk hier voor meer informatie.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80