Richtlijnen en kennis

Laat u inspireren door de beschikbare vakkennis en ervaring van vele deskundigen.

Klik hier voor een toelichting op de ERM-richtlijnen.

33 documenten gevonden met ""

nr
titel
beroepsgroep
versie
BRL 1000Erkend Restauratie-architectenbureau (BRL 1000)
Architect, restauratie-architectVersie 2.1 - 21 mei 2021
URL 1001Restauratievisie en ontwerp (URL 1001)
Architect, restauratie-architectVersie 1.0 - 6 november 2020
BRL 2000Erkend Monumenten Adviesbureau (BRL 2000)
Monumenten-adviseurVersie 5.0 - 21 mei 2021
URL 2001Bouwkundig advies (incl. verduurzaming) (URL 2001)
Adviseur bouwkundig, Adviseur duurzaamheid, Architect, restauratie-architectVersie 3.1 - 6 november 2020
URL 2002Molenadvies (URL 2002)
Adviseur molensVersie 1.0 - 20 maart 2015
URL 2003Betonrestauratie - Advies (URL 2003)
Adviseur voorbereiding betonrestauratieVersie 1.1 - 21 mei 2021
URL 2004Kleurhistorisch onderzoek (URL 2004)
KleuronderzoekerVersie 1.0 - 17 juni 2016
URL 2005Inspecties van monumentale gebouwen (URL 2005)
Inspecteur gebouwen, MonumentenwachtURL 2005 - versie 1.1 - 6 november 2020
URL 2006Schouwen van gebouwde Monumenten (URL 2006)
Inspecteur gebouwen, MonumentenwachtVersie 1.0 - 21 mei 2021
URL 2007Bouwhistorisch onderzoek (URL 2007)
BouwhistoricusRichtlijnen bouwhistorisch onderzoek - versie april 2009
BRL 2826-08Gevelreiniging (BRL 2826-08)
GevelreinigerVersie 1.0 - 16 april 2021
BRL 3000Aannemer/restauratie-bouwbedrijf (BRL 3000)
Restauratie-bouwbedrijfVersie 2.3 - 6 november 2020
URL 3001Historische houtconstructies (URL 3001)
Restauratie-bouwbedrijfVersie 1.1 - 6 november 2020
BRL 3500Erkende Molenmaker (BRL 3500)
MolenmakerNIEUW: Versie 2.0 - 13 november 2023
BRL 4000Onderhoud en Restauratie Monumenten (BRL 4000)
Gespecialiseerde aannemerversie 2.0 - 21 mei 2021
URL 4001Historisch timmerwerk (URL 4001)
Timmerbedrijf, TrappenmakerVersie 2.0 - 15 november 2019
URL 4002Glas-in-lood-panelen (URL 4002)
GlazenierVersie 2.0 - 28 maart 2023
URL 4003Historisch metselwerk (URL 4003)
Metselaar, Restauratie-bouwbedrijfVersie 1.3 - 6 november 2020
URL 4004Riet (URL 4004)
RietdekkerVersie 2.1 - 10 september 2021
URL 4005Betonrestauratie - Realisatie (URL 4005)
Betonrestauratie-bedrijfVersie 1.1 - 21 mei 2021
URL 4006Historisch voegwerk (URL 4006)
VoegerVersie 2.1 - 26 juni 2015
URL 4007Steenhouwwerk (URL 4007)
SteenhouwerVersie 2.0 - 21 mei 2021
URL 4009Historisch schilderwerk (URL 4009)
SchilderVersie 2.1 - 21 mei 2021
URL 4010Historisch Leidak (URL 4010)
LeidekkerVersie 2.1 - 26 november 2021
URL 4011Metalen dakbedekkingen en goten bij monumenten (URL 4011)
LoodgieterVersie 2.1 - 26 november 2021
URL 4012Historisch Metaal (URL 4012)
Metaalbewerker (ferro), SmidVersie 1.0 - 16 juni 2017
URL 4013Historisch parket (URL 4013)
Conservator-restaurator parket, ParketteurVersie 1.0 - 4 november 2016
URL 4014Historisch pannendak (URL 4014)
Dakwerker, PannenleggerVersie 2.1 - 10 september 2021
URL 5001Bestrijding insecten en zwammen (URL 5001)
Bestrijder insecten en zwammenVersie 1.1 - 6 november 2020
BRL 6000Groen Erfgoed (BRL 6000)
Tuinarchitect, Tuinbaas, Hovenier groen erfgoedVersie 2.0 - 21 mei 2021
URL 6001Tuinhistorisch onderzoek (URL 6001)
Adviseur groen erfgoed, Tuinhistorisch onderzoekerVersie 1 - 2010
URL 6010Hovenierswerk historische tuinen en parken (URL 6010)
Hovenier groen erfgoed, TuinbaasVersie 1.0 - 11 maart 2016
URL 7010Historische orgels (URL 7010)
OrgelmakerVersie 0.1 - 17 juni 2016
Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80