Richtlijnen en kennis

Laat u inspireren door de beschikbare vakkennis en ervaring van vele deskundigen.

Klik hier voor een nadere toelichting op de ERM-richtlijnen.

28 documenten gevonden met ""

Architect (GEAR)
BRL 1000 - versie 1.1 - 28 juni 2013
Wat is belangrijk bij gevelreiniging van monumenten?
BRL 2826 - Ontwerp - 8 april 2016 - Kritiekperiode gesloten, u kunt niet meer reageren.
Erkend Monumenten Adviesbureau (EMA)
BRL2000 - versie 4.0 - 17 mei 2019 - geldende versie
Bouwkundig advies
URL 2001 - versie 3.0 - 17 mei 2019 - geldende versie
Molenadvies
URL 2002 - versie 1.0 - 20 maart 2015 - geldende versie
Kleurhistorisch onderzoek
URL 2004 - versie 1.0 - 17 juni 2016 - Geldende versie
Inspecties van monumentale gebouwen
URL 2005 - versie 1.0 - 17 mei 2019 - geldende versie
Aannemer/restauratie-bouwbedrijf
BRL 3000 - versie 2.2 - 30 november 2018 - Geldende versie
Historische houtconstructies
URL 3001 - versie 1.0 - 4 november 2016 - Geldende versie
Erkende Molenmaker
BRL 3500 - versie 1.1 - 28 juni 2013 - Geldende versie
Onderhoud en Restauratie Monumenten
BRL 4000 - versie 1.5 - 30 november 2018
Historisch timmerwerk
URL 4001 - versie 1.4 - 4 december 2015
Glaspanelen-in-lood
URL 4002 - versie 1.2 - 26 juni 2015 - Geldende versie
Historisch metselwerk
URL 4003 - versie 1.2 - 26 juni 2015 - Geldende versie
Riet
URL 4004 - versie 1.1 - 26 juni 2015 - Geldende versie
Historisch voegwerk
URL 4006 - versie 2.1 - 26 juni 2015 - geldende versie
Steenhouwwerk
URL 4007 - versie 1.2 - 26 juni 2015 - geldende versie
Historisch schilderwerk
URL 4009 - versie 1.0 - 26 juni 2015 - geldende versie
Historisch Leidak
URL 4010 - versie 1.2 - 26 juni 2015 - geldende versie
Metalen dakbedekkingen en goten bij monumenten
URL 4011 - versie 1.1 - 23 maart 2018 - geldende versie
Historisch Metaal (ferro)
URL 4012 - versie 1.0 - 16 juni 2017 - Geldende versie
Historisch parket
URL 4013 - versie 1.0 - 4 november 2016 - geldende versie
Historisch pannendak
URL 4014 - versie 1.0 - 24 maart 2017 - Geldende versie
Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen
URL 5001 - versie 1.0 - 2 oktober 2015 - Geldende versie
Groen Erfgoed
BRL 6000 - versie 1.1 - 8 maart 2019 - Geldende versie
Tuinhistorisch onderzoek
URL 6001 - versie 1 - 2010
Hovenierswerk historische tuinen en parken
URL 6010 - versie 1.0 - 11 maart 2016 - Geldende versie
Historische orgels
URL 7010 - versie 0.1 - 17 juni 2016 - geldende versie
Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80