Richtlijnen en kennis

Laat u inspireren door de beschikbare vakkennis en ervaring van vele deskundigen.

Klik hier voor een nadere toelichting op de ERM-richtlijnen.

31 documenten gevonden met ""

GEAR (BRL 1000)
BRL 1000 - versie 1.1 - 28 juni 2013
Restauratievisie en ontwerp (URL 1001)
URL 1001 - 4 september 2020 - ontwerp versie
Erkend Monumenten Adviesbureau (BRL 2000)
BRL2000 - versie 4.1 - 20 september 2019 - geldende versie
Bouwkundig advies (incl. verduurzaming) (URL 2001)
URL 2001 - versie 3.0 - 17 mei 2019 - geldende versie
Molenadvies (URL 2002)
URL 2002 - versie 1.0 - 20 maart 2015 - geldende versie
Betonrestauratie - Advies (URL 2003)
URL 2003 - versie 1.0 - 8 mei 2020 - geldende versie
Kleurhistorisch onderzoek (URL 2004)
URL 2004 - versie 1.0 - 17 juni 2016 - Geldende versie
Inspecties van monumentale gebouwen (URL 2005)
URL 2005 - versie 1.0 - 17 mei 2019 - geldende versie
Gevelreiniging (URL 2826-08)
URL 2826-08 - 8 april 2019 - ontwerp-versie
Aannemer/restauratie-bouwbedrijf (BRL 3000)
BRL 3000 - versie 2.2 - 30 november 2018 - Geldende versie
Historische houtconstructies (URL 3001)
URL 3001 - versie 1.0 - 4 november 2016 - Geldende versie
Erkende Molenmaker (BRL 3500)
BRL 3500 - versie 1.1 - 28 juni 2013 - Geldende versie
Onderhoud en Restauratie Monumenten (BRL 4000)
BRL 4000 - versie 1.6 - 20 september 2019 - geldende versie
Historisch timmerwerk (URL 4001)
URL 4001 - versie 2.0 - 15 november 2019 - geldende versie
Glaspanelen-in-lood (URL 4002)
URL 4002 - versie 1.2 - 26 juni 2015 - Geldende versie
Historisch metselwerk (URL 4003)
URL 4003 - versie 1.2 - 26 juni 2015 - Geldende versie
Riet (URL 4004)
URL 4004 - versie 1.1 - 26 juni 2015 - Geldende versie
Betonrestauratie - Realisatie (URL 4005)
URL 4005 - versie 1.0 - 8 mei 2020 - geldende versie
Historisch voegwerk (URL 4006)
URL 4006 - versie 2.1 - 26 juni 2015 - geldende versie
Steenhouwwerk (URL 4007)
URL 4007 - versie 1.2 - 26 juni 2015 - geldende versie
Historisch schilderwerk (URL 4009)
URL 4009 - versie 2.0 - 25 september 2020 - geldende versie
Historisch Leidak (URL 4010)
URL 4010 - versie 1.2 - 26 juni 2015 - geldende versie
Metalen dakbedekkingen en goten bij monumenten (URL 4011)
URL 4011 - versie 1.1 - 23 maart 2018 - geldende versie
Historisch Metaal (URL 4012)
URL 4012 - versie 1.0 - 16 juni 2017 - Geldende versie
Historisch parket (URL 4013)
URL 4013 - versie 1.0 - 4 november 2016 - geldende versie
Historisch pannendak (URL 4014)
URL 4014 - versie 1.0 - 24 maart 2017 - Geldende versie
Bestrijding insecten en zwammen (URL 5001)
URL 5001 - versie 1.0 - 2 oktober 2015 - Geldende versie
Groen Erfgoed (BRL 6000)
BRL 6000 - versie 1.1 - 8 maart 2019 - Geldende versie
Tuinhistorisch onderzoek (URL 6001)
URL 6001 - versie 1 - 2010
Hovenierswerk historische tuinen en parken (URL 6010)
URL 6010 - versie 1.0 - 11 maart 2016 - Geldende versie
Historische orgels (URL 7010)
URL 7010 - versie 0.1 - 17 juni 2016 - geldende versie
Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80