URL Historisch metaal: een waardig opvolger van NGK-richtlijnen

Een van de oudste kwaliteitsrichtlijnen voor het restaureren betreft het vervaardigen en restaureren van smeedwerk. De richtlijnen van het Nederlands Gilde van Kunst-, Sier- en Restauratiesmeden worden in de loop van 2017 vervangen door de URL 4012 Historisch metaal (ferro). Er is nu een ontwerp-richtlijn beschikbaar waar u op kunt reageren.

Inhoud van de ontwerp-richtlijn
De samenstelling van historisch ferro metaal kan aanzienlijk afwijken van modern ferro metaal. Allerlei varianten en producten komen in de huidige bouw- en installatietechniek helemaal niet meer voor. Er is voor het bewerken van historisch ferro metaal dus een wezenlijk andere benadering nodig, die in de uitvoeringsrichtlijn is uitgewerkt.
De te restaureren objecten waar de URL rekening mee houdt, zijn zeer gevarieerd. Het kunnen objecten zijn die met de smeedhamer zijn vervaardigd, maar ook objecten die met behulp van meer industriƫle technieken, zoals een wals, pers, trekbank of in een gieterij, zijn vervaardigd. Speciale aandacht is uitgegaan naar historische verbindingen; het gaat dan om constructies waarbij klinknagels en boutverbindingen zijn gebruikt.
De URL beschrijft het herstel en de afwerking van het metaal. Restauratie door conserveren kan ook inhouden dat er geen smeedhamer aan te pas komt: bijvoorbeeld door kathodische bescherming toe te passen.

Afbakening niet eenvoudig
Een werkgroep van met vertegenwoordigers van smeden (NGK en IFGS), de Vakgroep Restauratie, private en publieke opdrachtgevers, VAWR, RCE, gemeentelijk toezichthouder en ERM heeft bijna 2 jaar gewerkt aan het ontwerp. Want eenvoudig was het niet om tot een goed afgebakende richtlijn te komen. De scope van de ontwerp-URL is veel breder dan smeedwerk (de huidige NGK-regeling). Anderzijds is de URL is beperkt tot ferro-metalen. Voor non-ferro moet in de toekomst een aparte URL worden opgesteld. Ook de kennis die nodig is voor het overzien van vele (aanpalende) technische aspecten heeft geleid tot diverse uitstapjes naar adviseurs buiten de begeleidingscommissie, bijvoorbeeld voor materiaalafwerking en preventie van corrosie door kathodische bescherming.

Reageren op de ontwerp-uitvoeringsrichtlijn?
ERM is benieuwd naar uw mening, tips en wensen. U kunt tot 8 mei 2017 reageren op de ontwerp-uitvoeringsrichtlijn door een mail te sturen naar secretariaat@stichtingERM.nl

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80