Historisch Metaal (URL 4012)

Versie 1.0 - 16 juni 2017

beroepsgroep:

Metaalbewerker (ferro), Smid

werksoort:

Metaalbewerking, Smeedwerk

Werkzaamheden

Historisch smeed- of welijzer en modern staal zijn allemaal ferrometalen, maar zeer verschillend van elkaar. Voor het bewerken van historisch metaal is een wezenlijk andere benadering nodig, dan bij modern staal. Een verkeerde behandeling, materiaalkeuze of uitvoeringstechniek kan grote gevolgen hebben voor historisch metalen onderdelen.

Een duurzaam resultaat

  • Vastlegging helpt (kleurhistorisch) en voorkomt problemen achteraf
  • Originele metaal wordt zoveel mogelijk benaderd en, waar nodig, constructief verbeterd
  • Uitvoering in de geest van oude smeedtechnieken als vuurlassen en wellen

Wat is belangrijk bij onderhoud en herstel?

1. Voorbereiding

MMetalen bouwdelen van een monument zijn veelal samengesteld uit meerdere onderdelen en afgewerkt met schilderwerk. Het uit elkaar halen lijkt vaak een eenvoudige klus. Echter, het weer in elkaar zetten kan de nodige problemen opleveren. Daarom is het vastleggen van de situatie met foto’s en tekeningen heel belangrijk. Van het schilderwerk kunnen dan ook de verschillende verflagen en kleuren worden vastgelegd in een kleurhistorisch onderzoek.

2. Eisen materialen

Bij herstel of vervanging van een onderdeel uit historisch metaal is het streven, om het originele materiaal zo veel mogelijk te benaderen. Van belang is echter om te bepalen of aan de historische onderdelen constructieve eisen zijn gesteld en of het nieuwe metaal daaraan moet voldoen. Is dit het geval, dan mag van de historisch context afgeweken worden door het materiaal te verbeteren.

3. Uitvoering werkzaamheden

Het repareren van historisch metaal moet zoveel mogelijk in de geest van de oorspronkelijke smeedtechnieken worden uitgevoerd, zoals vuurlassen of wellen. Wanneer het bij van oorsprong niet gelast metaal, toch noodzakelijk is om te lassen, is eerst overleg met de opdrachtgever en de toezichthouder nodig.

Speciaal voor

Monumenteigenaren

Hoe goed herstel van historisch metaal te garanderen?

Historisch metaal is wezenlijk anders dan modern staal. Daarom is het verstandig herstelwerkzaamheden door een Erkende smid of metaalbewerker te laten uitvoeren. Is uw smid of metaalbewerker niet erkend, vraag dan of deze aantoonbare kennis van de URL 4012 in huis heeft. Deze uitvoeringsrichtlijn bevat veel informatie en een compleet overzicht van alle eisen waarbij bij het herstel van historisch metaal moet worden voldaan. De volledige URL 4012 is hier te downloaden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80