Waaier met tips voor onderhoud orgels vernieuwd

Stichting ERM heeft op veler verzoek de waaier 'Zorg voor uw orgel: praktische tips voor dagelijks beheer' opnieuw uitgegeven. De eerste editie, die in een oplage van 2500 verscheen, is geactualiseerd en uitgebreid. De waaier biedt een eenvoudige leidraad voor het dagelijks beheer van een orgel. Ze geeft een globaal overzicht van de verschillende zaken die een beheerder kan tegenkomen, beschrijft problemen die er kunnen spelen, zoals de effecten van verwarmen, vochtproblemen, stof of het multifunctioneel gebruik van het gebouw, en geeft adviezen. De zeventien bladen bevatten aan de ene zijde illustraties en aan de andere zijde toelichtende teksten en suggesties.

Nederland orgelland
Nederland heeft veel kerkorgels; geen land ter wereld telt meer orgels per vierkante kilometer. Sommige zijn zeer oud, andere zijn nog tamelijk nieuw. Goed beheer van dat orgel vraagt om een balans tussen het koesteren van het orgel als kunstvoorwerp en het regelmatig gebruik als muziekinstrument. Dan kan een orgel generaties lang mee, zonder dat grote restauraties of kostbare ingrepen nodig zijn. Door ontkerkelijking en kerksluitingen komt het onderhoud van orgels vaker terecht bij vrijwilligers zonder professionele achtergrond. De waaier geeft hen tips voor goed onderhoud. Ook wordt kort ingegaan op wetgeving en subsidies.

Stichting ERM
De ERM is opgericht om de kwaliteit van het restaureren van monumenten te bevorderen. Daartoe werken opdrachtgevers, overheden en bij het restaureren betrokken specialisten en bedrijven samen in de ERM. Samen stellen zij kwaliteitsrichtlijnen op voor de uitvoering van een restauratie. Richtlijnen die alle betrokkenen houvast bieden. Die bijdragen aan efficiency, en dus tijd en geld besparen. En die het mogelijk maken om ons erfgoed te verzekeren van optimale zorg.

U kunt de waaier hier bestellen en/of downloaden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80