Bestuur

Het bestuur van de ERM bepaalt de koers van de stichting en stelt de begroting vast. Het bestuur bestaat uit personen die afkomstig zijn uit kringen van de overheid en het bedrijfsleven. Het bestuur wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter.


Jacques Monasch
Voorzitter


Arno Boon
Opdrachtgever (POM)
namens de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)


Pieter van Traa
Opdrachtgever (particu.)
namens de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)


Rob Konings
Opdrachtgever (overheid)
namens de Raad voor het Rijksvastgoed (RvR)


Jelmer Prins
Overheid (beleid)
namens de Interprovinciale Werkgroep Cultuur (IWC)


Erik Jan Brans
Architect
namens de Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR)


Dré van Dinther
Hoofdaannemer
namens de Vakgroep Restauratie, penningmeester


Wim van der Maas
Namens het Platform Gespecialiseerde Aannemers


Daniel Spee
Gesp. aannemer
namens het Platform Gespecialiseerde Aannemers


Statuten
In de statuten van de stichting ERM zijn doelstelling, organistie en andere belangrijke zaken vastgelegd. Download hier de statuten.