beroepsgroep:

Architect, restauratie-architect

werksoort:

Ontwerp en plan

Werkzaamheden

Een restauratie-architect is een in restauratie gespecialiseerde architect die is ingeschreven in het Architecten-register. Een restauratie-architectenbureau voldoet aan de eisen in drie ERM-richtlijnen: BRL 1000 Erkend Restauratie-architectenbureau, URL 1001 Restauratievisie & ontwerp en als derde aan URL 2001 Bouwkundig Advies Monumenten (incl verduurzaming). BRL 1000 vervangt de GEAR-regeling.
De certificering wordt verzorgd door Hobéon.

Wat staat er in deze richtlijn?

  • restauratie-architect is een architect met een plus
  • creativiteit, kennis en hart voor monumenten zijn geborgd
  • onafhankelijke toetsing door certificerende instelling waarborgt kwaliteit

Zoek een erkend bedrijf

20 erkende bedrijven voor erkend restauratie-architectenbureau (brl 1000)
Bekijk op de kaart

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80