beroepsgroep:

Architect, restauratie-architect

werksoort:

Ontwerp en plan

Werkzaamheden

Een restauratie-architect is een in restauratie gespecialiseerde architect die is ingeschreven in het Architecten-register. Een restauratie-architectenbureau voldoet aan de eisen in drie ERM-richtlijnen: BRL 1000 Erkend Restauratie-architectenbureau, URL 1001 Restauratievisie & ontwerp en als derde aan URL 2001 Bouwkundig Advies Monumenten (incl verduurzaming). BRL 1000 vervangt de GEAR-regeling.
De certificering wordt verzorgd door Hobéon.

Wat staat er in deze richtlijn?

  • restauratie-architect is een architect met een plus
  • creativiteit, kennis en hart voor monumenten zijn geborgd
  • onafhankelijke toetsing door certificerende instelling waarborgt kwaliteit

Zoek een erkend bedrijf

24 erkende bedrijven voor erkend restauratie-architectenbureau (brl 1000)
Bekijk op de kaart

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80