Historisch Leidak (URL 4010)

Versie 2.1 - 26 november 2021

beroepsgroep:

Leidekker

werksoort:

Dakwerk leien

Werkzaamheden

Bij historische leidaken komen in Nederland twee werkmethoden verreweg het meeste voor. Bij daken die zijn bedekt met rechthoekige leien, spreken we van Maasdekking. Als de leien een schubvorm hebben en in schuine rijen op het dak zijn gelegd, is er sprake van Rijndekking. Het verrichten van onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan leien daken is specialistisch werk.

Een duurzaam resultaat

  • Juiste steenkeuze voor het beste beeld en een langere levensduur
  • Zorgvuldige en correcte plaatsing houdt dak waterdicht
  • Lood zorgt voor een goede aansluiting

Wat is belangrijk bij herstel en onderhoud?

1. Zorgvuldig vooronderzoek

Tijdens een vooronderzoek moet worden vastgesteld om welke leien het gaat en uit welke steengroeve ze afkomstig zijn. De nieuwe lei moet qua kleur, structuur, kwaliteit en afmetingen vergelijkbaar zijn. Een verkeerde keuze leidt tot een afwijkend uiterlijk of een verkorte levensduur. Ook de kwaliteit van de bestaande leien moet goed worden onderzocht. Gezien de beperkte levensduur van een lei (circa 80 jaar) wordt deelvervanging bij herstelwerkzaamheden in het algemeen afgeraden (zie foto).

2. Het correct plaatsen van de leien

Leien zijn een natuurproduct, elke lei is anders. De dikste leien kunnen het best onderaan het dak worden aangebracht, omdat die het meeste regenwater te verduren krijgen. Ook de minimaal vereiste overlap van de leien is een belangrijk gegeven als het gaat om het in stand houden van een bepaalde kwaliteit van het dak. De overlap is afhankelijk van de dakhelling. Een te kleine overlap (zie foto) leidt onherroepelijk tot lekkages.

3. Het zorgvuldig aanbrengen van lood

Door de starre vorm van leien en sterk wisselende dakvormen, is toepassing van lood noodzakelijk om alle aansluitingen waterdicht te krijgen. Lood en leien zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden! Voor het aanbrengen van lood bij een historisch leiendak is vakmanschap vereist. Zie ook (foto) het grote assortiment traditioneel gereedschap dat een vakman nodig heeft om het dak waterdicht te krijgen (zie foto). Onzorgvuldig aangebracht lood leidt snel tot lekkages.

Zoek een erkend bedrijf

14 erkende bedrijven voor historisch leidak (url 4010)
Bekijk op de kaart

Speciaal voor

Monumenteigenaren

Hoe goed herstel te garanderen?

Herstel van historisch leiwerk is bijzonder vakwerk. Er is veel kennis en ervaring voor vereist. Daarom is het verstandig een erkende aannemer de herstelwerkzaamheden te laten uitvoeren. 
Is uw aannemer niet erkend, vraag dan of deze aantoonbare kennis van de URL 4010 in huis heeft. Deze uitvoeringsrichtlijn bevat veel informatie en een compleet overzicht van alle eisen waaraan het herstel van een historisch leidak moet voldoen. De volledige URL 4010 is hier te downloaden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80