Goudse wethouder Hilde Niezen toegetreden tot ERM-bestuur

Hilde Niezen, wethouder in Gouda, is toegetreden tot het bestuur van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Met de komst van Hilde Niezen wordt de gemeentelijke inbreng bij discussies over beleid en koers van ERM versterkt. Hilde Niezen heeft als wethouder onder andere het klimaat (water, groen en bodemdaling), duurzaamheid en energie en stedelijk beheer en mobiliteit in haar portefeuille. Allemaal onderwerpen die een nadrukkelijk link hebben met monumentenzorg, zeker in de historische binnenstad van Gouda. Verder neemt zij deel aan landelijk overleg zoals de VNG-commissie voor Ruimte, Wonen en Mobiliteit.


Hilde Niezen, wethouder Gouda en bestuurslid ERM – foto Gemeente Gouda

Boven water houden
Wethouder Hilde Niezen: ‘Het “boven water houden” van de monumenten in onze historische binnenstad is een enorme opgave. Dat vraagt om inspanningen van eigenaren en overheden. Inspanningen die gericht zijn op de situatie boven het maaiveld, maar zeker ook beneden het maaiveld. Denk aan peilverlaging en funderingsherstel bij monumenten die hand in hand gaan. De stap om toe te treden tot het ERM-bestuur is een logische stap. Als gemeente Gouda maken we veel gebruik van de richtlijnen van ERM. Het helpt om burgers te informeren, maar ook onze toezichthouders van de ODMH werken veel met de richtlijnen. Die lokale kennis zet ik graag in voor andere overheden en bedrijven’.

Gemeentelijke inbreng
Voorzitter Jacques Monasch stelt: ‘Het ERM-bestuur hecht veel waarde aan de gemeentelijke inbreng bij discussies over haar beleid en de koers. Een deel van het werk gebeurt al sinds jaar en dag in nauwe afstemming met de Federatie Grote Monumentengemeenten. Omdat de problematiek rondom monumenten breder wordt en de rol van gemeenten dominanter, vindt het ERM-bestuur het gewenst om gemeentelijke input op de ERM-koers nog eerder en intenser te laten plaatsvinden. Het bestuur is daarom zeer verheugd met de komst van wethouder Hilde Niezen.’

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80