Bemalen en monumenten: een combinatie die aandacht vraagt

In Nederland wordt voortdurend gebouwd en veranderd. Onvermijdelijk ook vaak in de directe omgeving van historisch waardevolle gebouwen, ensembles of dorps- en stadscentra. Voor veel van de bouwplannen is een tijdelijke bemaling noodzakelijk. Dat kan voor kwetsbare gebouwen, zoals monumenten, leiden tot desastreuse beschadigingen.

De brochure Bemalen in de omgeving van monumenten. Hoe voorkomt u schade? biedt eigenaren, verzekeraars en anderen informatie over bemalen en het voorkomen van schade aan een monument.
U kunt de brochure hier downloaden.

Gerelateerd nieuws

Toolkit voor Eigenaren van een Modern Huis

Natuurmonumenten borgt groen én cultureel erfgoed

Inzicht in gebouwd erfgoed

Thermografie brengt energieverlies in beeld

Maquette, samples en informatiebladen maken effecten verduurzaming tastbaar

Schouwen: nieuwe richtlijn helpt erfgoedmonitoring

Restauratie Jachtslot Mookerheide vereist erkende vakmensen

Webinar Duurzame daken - 21 april 2021

Advies verduurzaming monumenten verduidelijkt

NIEUW: duurzaamerfgoed.nl, samen op weg naar toekomstbestendig erfgoed

Nieuw duurzaam leven voor boerderij

Praktijkervaringen met verduurzaming bij Café Laros in Velp

Joost Kreuger: ‘Vernieuwde richtlijn voor rieten daken nu ook gericht op isolatie’

Video’s tonen mogelijkheden op verduurzaming van monumenten

Video's ‘Monument van morgen’

Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht: Toezicht en verduurzaming van monumenten

Speciale ERM-website voor technische aspecten verduurzaming monumenten

Monument van Morgen: er kan meer dan u denkt

Verduurzaming met glas onderdeel ERM richtlijn 4002

‘Verduurzaming vereist een samenwerking als bij het droogmalen van de Beemster’

Impressie webinar Duurzame daken

Digitale Erfgoedloketfair - 3 juni 2021

Rheden verduurzaamt met Maatwerk voor Monumenten

Isoleren van monumenten: wetenschap en praktijk ontmoeten elkaar in onderzoek

Warm onthaal voor integraal informatiepakket voor verduurzaming

Verduurzaming in de praktijk - 12 april in ‘s-Hertogenbosch

Kennisbijeenkomst op 27 september 2022: Verduurzaming Kazerne Dirk

‘Verduurzaming Groot Tuighuis – een mooie grote opgave’

Periodebericht concept-rapportage 'praktijkonderzoek na-isoleren woonhuismonumenten'

Impressie kennisbijeenkomst verduurzaming in de praktijk - 27 september 2022

Vakbeurs Monument 2023 heeft verduurzaming als thema

Verduurzamer voor zeven Amersfoortse monumenten gezocht!

Nieuwe versie URL 4002 Glas-in-lood-panelen

Nu ook informatie dampremmende en waterkerende folies beschikbaar

Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht - 18 oktober 2023

Nieuw kader Rijksdienst geeft handvatten voor duurzaamheidskeuzes

Bijeenkomst 'Verduurzaming in de praktijk' - 8 februari 2024

Verduurzaming vindt plek in het Restauratiebestek

Detailboek helpt eigenaren, opdrachtgevers en gemeenten met verduurzamen

Richtlijn Historisch schilderwerk geheel herzien

ERM bestuurslid Arno Boon: 'Ook aan opdrachtgevers zijn kwaliteitseisen te stellen'

Hoe gaan we om met historisch beton?

Voorkom brand in haard of schoorsteenkanaal

Infobladen: een ERM-richtlijn op één A-4

Gebouwd voor 1960? Kans op loden waterleidingen!

Molens zijn machines, die vragen om speciaal schilderwerk

‘Restauratoren verdienen een register, als stap naar beroepsbescherming’

Vat krijgen op de droogte

Goudse wethouder Hilde Niezen toegetreden tot ERM-bestuur

Jacques Monasch: ‘Restauratiebranche heeft eigen dynamiek’

Ondernemerschap ter ondersteuning van vakmanschap

Ambacht van molenbouw hand in hand met digitalisering

Cursus Groen Erfgoed Hogeschool Utrecht

Kaag: restauratieschilderwerk met vakmanschap, scholing en enthousiasme

‘Restauratieladder is een mooi gespreksplaatje’

Platform Monumententoezicht 'Bescherming en toezicht historische binnenruimten'- 11 maart 2020

Isoleren is ventileren

ERM meer actief op social media

Waaier biedt hulp bij het identificeren van schade aan steenachtige materialen

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80