Impressie Webinar Cementrustiek 31 maart 2021

Denk aan follies, tuinsieraden, brugleuningen, grotten in Nederland en ook daarbuiten, wanneer wordt gesproken over cementrustiek. Een bijzondere ambachtskunst, die soms ook in interieurs is te vinden.
Onder leiding van gespreksleider Walter de Koning (ERM) vertelden diverse betrokkenen op 31 maart 2021 over hun ervaringen met het onderhouden van cementrustiek:

  • Eric Blok (SB4): Cementrustiek: wat is het?
  • Gerrit Pleijter (Geldersch Landschap en Kasteelen): Beheer en onderhoud door de ogen van een eigenaar
  • Michiel van Hunen (RCE): Materialen, onderzoek en herstel
  • Roel van Wolferen (MeestersIN): Restaureren als artistiek ambacht

Het Webinar werd gehouden ter gelegenheid van een nieuwe bijlage ‘Cementrustiek’ die gevoegd wordt bij de uitvoeringsrichtlijnen voor historisch beton, URL 2003 voor ontwerp en URL 4005 voor de realisatie.

Klik hier voor de volledige impressie.


Cementrustieke brug bij Jachtslot Mookerheide - foto Eric Blok

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80