Restauratie van trappen uitgewerkt in URL

Een commissie van trappenmakers, opdrachtgevers en overheden heeft de werkwijze bij het restaureren van houten trappen beschreven. Welke passing, welke houtsoorten, welke houtvochtigheid? U vindt het allemaal terug in van de uitvoeringsrichtlijn voor Timmerwerk (URL 4001).
Het gaat om een ontwerp-wijziging waarop u kunt reageren tot en met 10 november 2015. Stuur svp een mail met uw opmerkingen naar secretariaat@stichtingERM.nl

Met deze uitbreiding van de uitvoeringsrichtlijn voor Timmerwerk is een nieuwe stap gezet in het omschrijven van alle belangrijke delen van het restauratiewerk. ERM streeft er naar eind 2016 alle werkzaamheden aan gebouwde monumenten (exterieur) beschreven te hebben. Klik hier voor een overzicht van de ERM-richtlijnen.

Op deze foto het opstellen van trapdelen in de werkplaats (t.b.v. controle op passing en juiste maatvoering met aansluitingen).

 

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80