Uitvoeringsrichtlijn voor monumentinspecties aangevuld

Op 1 juli 2019 is het eerste deel van URL 2005 Gebouwinspecties gereed gekomen. De richtlijn is een combinatie van de moderne eisen van het vastgoedbeheer (systematiek NEN 2767) en de inhoudelijke kennis van de Monumentenwacht (Inspectie Handboek). De lijst met onderwerpen in de richtlijn wordt belangrijk uitgebreid. U kunt op dit voorstel reageren tot 30 januari 2020.

Schadebeelden in ‘Bibliotheek’
De inhoudelijke kern van URL 2005 zit in de Gebrekenlijst (bijlage 4) en de Herstelmaatregelen (bijlage 6). De twee bijlagen vormen als het ware een bibliotheek van schadebeelden met aandachtspunten, scores en maatregelen, uitgeschreven voor een groot aantal bouwdelen. De inspecteur gebruikt die ‘bibliotheek’ bij het inspecteren en vervolgens beoordelen van de bouwkundige staat. Door van die indeling in bouwdelen en de afgesproken beschrijvingen (schadebeelden) wordt het resultaat van de bouwkundige inspectie beter onderbouwd en is voor een andere inspecteur of architect goed te volgen wat er aan de hand is. Dat is ook van belang voor het maken van plannen voor schadeherstel.

Uitbreiding met nieuwe onderwerpen
Deze ‘bibliotheek’ wordt in een aantal stappen uitgebreid met extra onderwerpen tot alle monumentale bouwdelen in de bijlagen zijn opgenomen. Veel bouwdelen waren al per 1 juli 2019 volgens de nieuwe methode beschreven, samen zo’n 200 pagina’s. Daar komen nu ruim 300 pagina’s bij over het inspecteren van:

  • Gootlijsten, kroonlijsten, attieken, balustrades
  • Metselwerk
  • Gevelopeningen
  • Dakgootbekledingen (lood, koper, zink)

Verder is de tekst over funderingen gereviewed en aangevuld.
In de loop van 2020 zullen ook moleninspecties (gaande werk en staande werk) worden toegevoegd.

Gebruik bij bouwkundige inspecties
De teksten van bijlage 4 Schadebeelden en Bijlage 6 Herstelmaatregelen kunnen worden ingelezen in inspectie-software, zodat zij beschikbaar zijn voor snelle selectie en gerichte rapporteren aan de monumenteigenaar. Uiteraard zijn ze ook geschikt voor het handmatig inlezen en verwerken in inspectierapporten. Deze bouwkundige inspectie kan in de toekomst gecombineerd worden met het verzamelen van gegevens over de energieprestatie van het monument.

Reageren?
De nieuwe aanvulling is opgesteld door een begeleidingscommissie met monumentenwachtinspecteurs, adviesbureaus, Rijksvastgoedbedrijf en ERM. De begeleidingscommissie is benieuwd naar uw mening. Zijn de aanvullingen juist, compleet en duidelijk? We horen graag uw reacties.
Hier vindt u zowel de huidige versie als de aanvullingen van bijlage 4 en bijlage 6. U kunt reageren tot en met 30 januari 2020 door een mail met uw opmerkingen te sturen naar secretariaat@stichtingERM.nl. Het is praktisch en duidelijk als u uw opmerkingen in deze tabel zet, maar uiteraard zijn ook andere reacties van harte welkom.
In dezelfde periode kunt u reageren op de ontwerp-aanvulling van URL 2005 met het onderwerp Gegevensverzameling energieprestatie.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80