Wat hebben monumenteninspecties en duurzaamheid met elkaar?

De richtlijn voor het periodiek inspecteren van monumenten wordt aangevuld met het verzamelen van gegevens over de energieprestatie. Dat is de inhoud van een ontwerp-wijziging van URL 2005. De gedachte achter de combinatie van onderwerpen is efficiency.

Efficiënt
Een (monumentenwacht-)inspecteur die regelmatig langskomt voor de bouwkundige inspectie kan tegelijk ook een aantal essentiële basisgegevens voor verduurzaming opnemen. Dit idee is uitgewerkt in nauw overleg met de Monumentenwacht en bouwt voort op onder andere het zgn. Monumentenpaspoort. Het gaat om gegevens die ook nodig zijn voor een verduurzamingsadvies (URL 2001) of bijvoorbeeld een SIM-aanvraag inclusief verduurzamingsmaatregelen. Het structureel verzamelen van gegevens over de energieprestatie is uiteraard in de eerste plaats van belang voor de eigenaar zelf. Maar het helpt ook bij het monitoren van de voortgang van verduurzaming van monumenten. Dan is belangrijk dat gegevens onderling vergelijkbaar zijn.

Gegevens verzamelen over de energieprestatie
De gegevens die (tegelijk met een bouwkundige inspectie) worden verzameld zijn samengevat in de Checklist.

Klimaatakkoord - Routekaart Verduurzaming Monumenten
Op 28 juni 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd. Nederland staat voor de grote opgave om het CO2-gebruik drastisch te reduceren. De monumentensector wil hieraan bijdragen door ook monumenten te verduurzamen, met oog voor behoud van cultuurhistorische waarden. Het doel: een CO2-reductie behalen van 40% in 2030 en 60% in 2040 als gemiddelde over de gehele monumentenvoorraad in Nederland. In de Routekaart Verduurzaming Monumenten hebben de deelnemers de weg naar dat doel vastgelegd. Zo zorgen wij samen voor toekomstbestendig erfgoed’. Kijk hier voor meer informatie over de Routekaart verduurzaming monumenten. Het aanvullen van de ERM-uitvoeringsrichtlijnen met verduurzamingsmaatregelen is een uitvloeisel van de Routekaart Verduurzaming Monumenten.

Reageren?
Het voorstel is opgesteld door een begeleidingscommissie met monumentenwachtinspecteurs, adviesbureaus, Rijksvastgoedbedrijf en ERM. De begeleidingscommissie is benieuwd naar uw mening. We horen graag uw reacties. Hier vindt u het voorstel. U kunt reageren tot en met 30 januari 2020 door een mail met uw opmerkingen te sturen naar secretariaat@stichtingERM.nl. Het is praktisch en duidelijk als u uw opmerkingen in deze tabel zet, maar uiteraard zijn ook andere reacties van harte welkom.

In dezelfde periode kunt u reageren op de uitbreiding van het aantal onderwerpen bij de bouwkundige inspectie.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80