URL voor Glas-in-lood-panelen geactualiseerd

Het CCvD restauratiekwaliteit heeft een ontwerp-wijziging van de uitvoeringsrichtlijn voor Glas-in-lood-panelen vastgesteld. De tekst is helemaal geactualiseerd. U kunt op de wijziging reageren tot 21 januari 2022.

Aanleiding
Glas-in-lood-panelen zijn een kenmerkend onderdeel van de inrichting van vele kerken en andere monumenten. Al in 2014 verscheen de eerste versie van URL 4002, de uitvoeringsrichtlijn voor het restaureren van glas-in-lood-panelen. Het was daarmee een van de eerste uitvoeringsrichtlijnen van ERM. Sindsdien is de URL op een enkel aspect na, niet meer aangepast. Nieuwe prioriteiten (verduurzaming!) zijn sindsdien ontstaan, inzichten en regelgeving zijn sindsdien veranderd. Hoog tijd dus voor het actualiseren van de URL.


Vensters in een trappenhuis uit circa 1900. Per venster is er een indeling met middenmontant en daarboven een tracering in de spitsbogige raamkop. - Bron Evert Jan Nusselder

Begeleidingscommissie
De variatie van glaspanelen in monumenten is enorm; van kleine ramen met blank glas tot grote panelen met complexe gebrandschilderde voorstellingen van stukken glas gevat in loodprofielen. De complexiteit van restauraties van glaspanelen kan hierdoor sterk uiteenlopen. Daarom vergt een geslaagde restauratie altijd een zorgvuldige voorbereiding en deskundige uitvoering. Een begeleidingscommissie van glazeniers, materiaaldeskundigen, RCE, gemeente en andere betrokkenen heeft een voorstel gemaakt dat op 26 november 2021 door het CCvD is vrijgegeven voor een openbare reactieronde.

Wat wijzigt er? De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige versie van de URL zijn:

Verduidelijken van de inhoud:

  • er is meer aandacht voor het plaatsen van beschermende beglazing, incl. andere omschrijvingen en tekeningen van principedetails;
  • op veel plekken is formulering van de eisen aan het werk concreter gemaakt en zijn de eisen in een logischer volgorde gezet;
  • er is een duidelijker scheiding aangebracht in de verantwoordelijkheden van betrokkenen (wie doet wat: glazenier of aannemer op locatie);
  • op detailniveau zijn onderwerpen uitgebreid of ingevoegd;
  • nieuwe bijlage overzicht enkelglassoorten.

Harmonisatie: de structuur en tekst van de URL zijn aangepast aan de ontwikkelingen die ook bij recentere URL-en zijn doorgevoerd. Dit betreft onder meer:

  • wijziging van de toelichting op de Restauratieladder, de bijbehorende definities en tabel Restauratie-categorie├źn;
  • nieuwe versie van de bijlage over juridische zaken als regelgeving en vergunningen;
  • het verplaatsen van sommige teksten van de hoofdtekst naar bijlagen;
  • in de definitieve versie zal ook de lay out van de URL zijn aangepast.

De verduurzamingsaspecten worden beschreven in URL 4015 Glasvensters die naar verwachting in maart 2022 wordt gepubliceerd. URL 4002 verwijst voor het verbeteren van de energieprestatie van glas-in-lood-panelen naar URL 4015.

Reageren? Graag!
De wijziging van de richtlijn voor Glas-in-lood-panelen is een concept. De begeleidingscommissie en het CCvD Restauratiekwaliteit zijn benieuwd naar uw mening en horen graag uw reacties. U kunt reageren tot en met 21 januari 2022 door een mail met uw opmerkingen te sturen naar secretariaat@stichtingERM.nl. Het is praktisch en duidelijk als u uw opmerkingen in deze tabel verwerkt, maar uiteraard zijn ook andere reacties van harte welkom.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80